Zasedání č. 201506 - 8. zasedání zastupitelstva města Dne 09.09.2015 18:05:50
bod č. 29. - Návrh na svěření 93 cyklostojanů městským obvodům
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0557/ZM1418/8          .....             30

1) si vyhrazuje
rozhodnutí označit níže uvedený majetek 
statutárního města Ostravy jako majetek svěřený dle ust. 
čl. 9 odst. 1 písm.b) Obecně závazné 
vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, v 
platném znění, a to :

městskému obvodu Hošťálkovice

- 3 ks cyklostojanů na pozemku parc.č. 1177/3 k.ú. 
Hošťálkovice (u rozhledny),

vedených v majetkové evidenci města v pořizovací hodnotě 
11 207,01 Kč,

pod inv. č. 148587,148588,148589,

městkému obvodu Hrabová
- 3 ks cyklostojanů na pozemku parc.č. 2426/5 k.ú. Hrabová ( ul. 
Mostní - odpočívka),

vedených v majetkové evidenci města v pořizovací hodnotě 
11 207,01 Kč,

pod inv. č. 148590,148591,148592,


městskému obvodu Krásné Pole
- 3 ks cyklostojanů na pozemku parc.č. 450/3 k.ú. Krásné 
Pole (ul. Sklopčická u zdravotního střediska),

vedených v majetkové evidenci města v pořizovací hodnotě 
11 207,01 Kč,
pod inv. č. 148593,148594,148595,


městskému obvodu Lhotka
- 2 ks cyklostojanů na pozemku parc.č.  74/1 k.ú. Lhotka u Ostravy (u 
ZŠ Těsnohlídkova),

- 1 ks cyklostojanu na pozemku parc.č. 387/1 k.ú. Lhotka u Ostravy (u 
tělocvičny),

vedených v majetkové evidenci města v pořizovací hodnotě 
11 207,01 Kč,

pod inv. č. 148596,148597,148598,

městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky
- 3 ks cyklostojanů na pozemku p.p.č. 861/1 k.ú. Mariánské 
Hory (workoutové hřiště na sídlišti Fifejdy, 
Jiřího Trnky),

- 6 ks cyklostojanů uskladněných u Ostravských komunikací a.s., 

vedených v majetkové evidenci města v pořizovací hodnotě 
33 621,03 Kč,

pod inv. č. 148599,148600,148601,148602,148603,148604,148605,148606, 48607,

 
městskému obvodu Michálkovice
- 3 ks cyklostojanů na pozemku p.p.č. 25/1 k.ú. Michálkovice (u 
kulturního domu),

vedených v majetkové evidenci města v pořizovací hodnotě 
11 207,01 Kč,

pod inv. č. 148608,148609,048610, 
 

městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
- 3 ks cyklostojanů na pozemku parc.č. 1036/1 k.ú. Moravská 
Ostrava (u lávky Komenského sady),

- 3 ks cyklostojanů na pozemku parc.č. 3522 k.ú. MOravská 
Ostrava (u pošty ul. Poštovní),

- 2 ks cyklostojanů na pozemku p.p.č. 949/13 k.ú. Přívoz (u 
pošty ul. Nádražní),

vedených v majetkové evidenci města v pořizovací hodnotě 
29 885,36 Kč,

pod inv. č. 148611,148612,148613,148614,148615,148616,148617,148618,

městskému obvodu Ostrava-Jih
- 4 ks cyklostojanů na pozemku p.p.č. 434/25 k.ú. Hrabůvka (u ZŠ 
A. Kučery),

- 3 ks cyklostojanů na pozemku p.p.č. 391/22 k.ú. Hrabůvka (K - Trio ul. 
Dr. Martínka),

- 3 ks cyklostojanů na pozemku parc.č. 121/1 k.ú. Dubina u Ostravy (ul. 
B. Četyny),

- 3 ks cyklostojanů na pozemku parc.č. 71/145 k.ú. Dubina u Ostravy ( u 
sportovní haly ul. Horní),

- 3 ks cyklostojanů na pozemku parc.č. 783/11 k.ú. Zábřeh nad 
Odrou (křižovatka Výškovická x Kotlářova),

vedených v majetkové evidenci města v pořizovací hodnotě 
59 770,72 Kč,

pod inv. č. 
148619,148620,148621,148622,148623,148624,148625,148626,148627,148628,148629,

148630,148631,148632,148633,148634,

městskému obvodu Polanka nad Odrou
- 6 ks cyklostojanů na pozemku parc.č. 862 k.ú. Polanka nad Odrou 
(hřiště za Dělnickým domem),

vedených v majetkové evidenci města v pořizovací hodnotě 
22 414,02 Kč,

pod inv. č. 148635,148636,148637,148638,148639,148640,

městskému obvodu Poruba
- 3 ks cyklostojanů na pozemku parc.č. 239/1 k.ú. Poruba (Alšovo 
náměstí),

- 3 ks cyklostojanů na pozemku parc.č. 894/5 k.ú. Poruba (Hlavní 
třída),

- 3 ks cyklostojanů na pozemku parc.č. 2631/1 k.ú. Poruba (u ÚMOb 
ul. Klimkovická),

vedených v majetkové evidenci města v pořizovací hodnotě 
33 621,03 Kč

pod inv. č. 148641,148642,148643,148644,148645,148646,148647,148648,148649,


městskému obvodu Slezská Ostrava
- 3 ks cyklostojanů na pozemku parc.č. 1002/1 k.ú. Slezská 
Ostrava (u dětského hřiště Keltičkova),

- 3 ks cyklostojanů na pozemku parc.č. 5040 k.ú. Slezská Ostrava 
(u dětského hřiště ul. Sionkova),

vedených v majetkové evidenci města v pořizovací hodnotě 
22 414,02 Kč,

pod inv. č. 148650,148651,148652,148653,148654,148655,

městskému obvodu Proskovice
- 3 ks cyklostojanů na pozemku parc.č. 650/2 k.ú. Proskovice (mezi 
fotbalovým hřištěm a požární nádrží), 
vedených v majetkové evidenci města v pořizovací hodnotě 
11 207,01 Kč,

pod inv. č. 148656,148657,148658,

městskému obvodu Pustkovec
- 3 ks cyklostojanů na pozemku parc.č. 4267 k.ú. Pustkovec (u budovy 
ÚMOb ul. Pustkovecká),

vedených v majetkové evidenci města v pořizovací hodnotě 
11 207,01 Kč, 

pod inv. č. 148659,148660,148661,

městskému obvodu Radvanice a Bartovice
- 3 ks cyklostojanů na pozemku parc.č. 2094/1 k.ú. Radvanice (u 
ZŠ Vrchlického),

- 3 ks cyklostojanů na pozemku parc.č. 1345 k.ú. Bartovice (u ZŠ 
Bartovická),

vedených v majetkové evidenci města v pořizovací hodnotě 
22 414,02 Kč,

pod inv. č. 148662,148663,148664,148665,148666,148667,


městskému obvodu Svinov
- 3 ks cyklostojanů na pozemku parc.č. 7/1 k.ú. Svinov (u potravin 
Hruška ul. Bílovecká),

vedených v majetkové evidenci města v pořizovací hodnotě 
11 207,01 Kč,

pod inv. č. 148668,148669,148670,


městskému obvodu Třebovice
- 3 ks cyklostojanů na pozemku parc.č. 1083/79 k.ú. Třebovice ve Slezsku 
(u odpočívky u řeky Opavice),

vedených v majetkové evidenci města v pořizovací hodnotě 
11 207,01 Kč,

pod inv. č. 148671,148672,148673,


městskému obvodu Petřkovice
- 3 ks cyklostojanů na pozemku parc.č. 154 k.ú. Petřkovice u Ostravy (u 
KD ul. Balbínova),

vedených v majetkové evidenci města v pořizovací hodnotě 
11 207,01 Kč,

pod inv. č. 148674,148675,148676,


městskému obvodu Stará Bělá
- 3 ks cyklostojanů na pozemku parc.č. 3602/1 k.ú. Stará 
Bělá, (u dětského hřiště ZŠ Junácká),

vedených v majetkové evidenci města v pořizovací hodnotě 
11 207,32 Kč,

pod inv. č. 148677,148678,148681


0557/ZM1418/8          .....             30

2) rozhodlo
označit majetek uvedený v bodě 1) tohoto usnesení jako majetek 
svěřený městskému obvodu Hošťálkovice, 
Hrabová, Krásné Pole, Lhotka, Mariánské Hory 
a Hulváky, Michálkovice, Moravská Ostrava a Přívoz, 
Ostrava-Jih, Polanka nad Odrou, Poruba, Slezská Ostrava, Proskovice, 
Pustkovec, Radvanice a Bartovice, Svinov, Třebovice, Petřkovice, Stará 
Bělá dle ust. čl. 9 odst 1 písm. b) Obecně 
závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut 
města Ostravy, v platném znění
Výsledek hlasování
Přítomno: 52 Pro: 49 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nepřítomen Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nehlasoval Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Nehlasoval Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro