Zasedání č. 201506 - 8. zasedání zastupitelstva města Dne 09.09.2015 18:04:24
bod č. 25. - Návrh na uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace - víceletého grantu Divadelní společnosti Petra Bezruče s.r.o. - prodloužení divadelní činnosti
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0554/ZM1418/8          .....             30

1) rozhodlo
o prodloužení stávající smlouvy o poskytnutí 
neinvestiční dotace - víceletého grantu 
statutárního města Ostravy, ev. č. 0690/2012/KZ, uzavřené 
mezi statutárním městem Ostrava a Divadelní 
společností Petra Bezruče s.r.o., se sídlem 28. října 
120/1701, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 25382276 na 
období od 01.07.2016 do 30.06.2018 dle důvodové zprávy a 
přílohy č. 1 předloženého materiálu


0554/ZM1418/8          .....             30

2) rozhodlo
o uzavření Dodatku č. 4 ke stávající smlouvě o 
poskytnutí neinvestiční dotace - víceletého grantu 
statutárního města Ostravy, ev. č. 0690/2012/KZ, mezi 
statutárním městem Ostrava a Divadelní společností 
Petra Bezruče dle bodu 1) tohoto usnesení a přílohy č. 2 
předloženého materiálu


0554/ZM1418/8          .....             30

3) ukládá
radě města zahrnout do rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok
- 2016 neinvestiční transfer ve výši      5 750 tis. Kč

- 2017 neinvestiční transfer ve výši     11 500 tis. Kč

- 2018 neinvestiční transfer ve výši      5 750 tis. Kč

na zajištění umělecké činnosti v prostorách budovy 
DPB na ul. 28. října 120/1701, 702 00 Ostrava realizovanou 
Divadelní společností Petra Bezruče dle bodu 1) tohoto 
usnesení
Termín: prosinec roku 2016, 2017
Zodpovídá: Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit
Termín: 09.09.2015
Výsledek hlasování
Přítomno: 52 Pro: 52 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nepřítomen Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro