Zasedání č. 201506 - 8. zasedání zastupitelstva města Dne 09.09.2015 18:03:53
bod č. 24. - Návrh na vyhlášení výběrového řízení pro poskytnutí dotací a příspěvků v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2016
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0553/ZM1418/8          .....             30

1) si vyhrazuje
rozhodnutí ve věci vyhlášení 
výběrového řízení se lhůtou pro 
podání žádostí na poskytnutí dotací a 
příspěvků v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města 
Ostravy pro rok 2016 dle důvodové zprávy a příloh č. 1 a 2 
předloženého materiálu


0553/ZM1418/8          .....             30

2) rozhodlo
o vyhlášení výběrového řízení 
se lhůtou pro podání žádostí na poskytnutí 
dotací a příspěvků v oblasti kultury z rozpočtu 
statutárního města Ostravy pro rok 2016 dle důvodové 
zprávy a příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu


0553/ZM1418/8          .....             30

3) ukládá
tajemníkovi MMO Ing. Břetislavu Gibasovi
zajistit zveřejnění výběrového řízení se 
lhůtou pro podání žádostí na poskytnutí 
dotací a příspěvků v oblasti kultury z rozpočtu 
statutárního města Ostravy pro rok 2016 ve sdělovacích 
prostředcích             
Zodpovídá: Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit
Termín: 30.09.2015
Výsledek hlasování
Přítomno: 52 Pro: 52 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nepřítomen Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro