Zasedání č. 201506 - 8. zasedání zastupitelstva města Dne 09.09.2015 17:52:15
bod č. 22. - Návrh na poskytnutí mimořádných účelových neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0551/ZM1418/8          .....             30

1) rozhodlo
o poskytnutí mimořádných účelových 
dotací subjektům:

Hokejový klub RT TORAX PORUBA, o. s., se sídlem Čkalovova 20, 
Zimní stadion, 708 00 Ostrava – Poruba, IČ: 70313288 na realizaci 
projektu "Podpora celoroční činnosti hokejového klubu RT 
TORAX PORUBA" ve výši 1 375 tis. Kč dle přílohy č. 1 
a důvodové zprávy předloženého materiálu

Hokejový klub RT TORAX PORUBA 2011, o. s., se sídlem Čkalovova 
6144/20,708 00 Ostrava – Poruba, IČ: 22889833 na realizaci projektu 
"Sportovní a tělovýchovná činnost Hokejového 
klubu RT TORAX PORUBA 2011, o.s.", ve výši 440 tis. Kč dle 
přílohy č. 2 a důvodové zprávy předloženého 
materiálu

Městský fotbalový klub Vítkovice, a.s., se sídlem 
Závodní 2992/86D, 703 00 Ostrava – Vítkovice, IČ: 
28594193 na realizaci projektu "Celoroční působení MFK 
Vítkovice v Moravskoslezské fotbalové lize" ve 
výši 750 tis. Kč dle přílohy č. 3 a důvodové 
zprávy předloženého materiálu

BUVI Promotion s. r. o., se sídlem Dolní náměstí 
17/9, 746 01 Opava - Město, IČ: 26812576 na realizaci projektu "XI. 
Festival dřeva, závod sportovních dřevorubců TIMBERSPORTS CZECH 
SERIES 2015" ve výši 125 tis. Kč dle přílohy č. 4 a 
důvodové zprávy předloženého materiálu

FK Stará Bělá, se sídlem Potoky 622/44, 724 00 Ostrava - 
Stará Bělá, IČ: 22885412 na realizaci projektu "Oprava 
travnaté plochy FK Stará Bělá" ve výši 
76 tis. Kč dle přílohy č. 5 a důvodové zprávy 
předloženého materiálu

a uzavření smluv o poskytnutí dotací mezi 
statutárním městem Ostrava a výše uvedenými 
příjemci dotací dle přílohy č. 6 předloženého 
materiálu, důvodové zprávy a výše 
uvedených příloh


0551/ZM1418/8          .....             30

2) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
- snižují
neinvestiční transfery
na § 3419, pol. 5213, ÚZ 7103, ORJ 161          o 951 tis. Kč

- zvyšují
neinvestiční transfery
na § 3419, pol. 5213, ORJ 161                  o 750 tis. Kč
na § 3421, pol. 5222, ORJ 161                  o 76 tis. Kč
na § 3421, pol. 5213, ORJ 161                  o 125 tis. Kč


0551/ZM1418/8          .....             30

3) ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 
2) tohoto usnesení
T: 30.09.2015
Výsledek hlasování
Přítomno: 53 Pro: 52 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nepřítomen Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Nehlasoval Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro