Zasedání č. 201506 - 8. zasedání zastupitelstva města Dne 09.09.2015 16:09:07
bod č. 122. - Zapojení dividend do kapitálového rozpočtu SMO
(Poznámka: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0540/ZM1418/8          .....             35

1) schvaluje
zapojení dividend do kapitálového rozpočtu SMO dle 
důvodové zprávy


0540/ZM1418/8          .....             35

2) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
zvyšují nedaňové příjmy na § 6310, pol. 2142, 
ORJ 125 o 32 152 tis.Kč

zvyšují kapitálové výdaje
na ORJ 230, ÚZ 2142, § 2212, pol. 6121, org. 3120 o 23 000 tis.Kč
                   § 2219, pol. 6121, org. 3123 o 3 371 tis.Kč
                   § 2219, pol. 6121, org. 8142 o 3 171 tis.Kč
                   § 3741, pol. 6121, org. 5014 o 1 500 tis.Kč

zvyšují převody mezi statutárními městy a 
městskými obvody - výdaje
na § 6330, pol. 5347, ORJ 120, ÚZ 2142, org. 618 o 1 110 tis.Kč

Městský obvod Krásné Pole
- zvýší převody mezi statutárními městy a 
městskými obvody - příjmy
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 2142, org. 618 o 1 110 tis.Kč

- zvýší kapitálové výdaje na akci 
3938 výstavba chodníku na ul. Zauliční
na § 2219, pol. 61xx, ÚZ 2142 o 1 110 tis.Kč

 
0540/ZM1418/8          .....             35

3) ukládá
radě města realizovat schválené rozpočtové opatření
Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 30.09.2015
Výsledek hlasování
Přítomno: 53 Pro: 51 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nepřítomen Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nehlasoval
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro