Zasedání č. 201506 - 8. zasedání zastupitelstva města Dne 09.09.2015 16:00:26
bod č. 14. - Smlouva o poskytnutí dotace k projektu "Rekonstrukce ulic Junácká - Mitrovická na malou okružní křižovatku v Ostravě - Staré Bělé" v rámci individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
(Poznámka: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0533/ZM1418/8          .....             35

1) rozhodlo
o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje, která by měla být uzavřena mezi 
Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Stará 
Bělá, na financování z individuální dotace z 
rozpočtu Moravskoslezského kraje a Moravskoslezským krajem, se 
sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692 na projekt 
"Rekonstrukce ulic Junácká - Mitrovická na malou 
okružní křižovatku v Ostravě - Staré Bělé" dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu

a

o přijetí dotace od poskytovatele Moravskoslezský kraj, se 
sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692 na projekt 
"Rekonstrukce ulic Junácká - Mitrovická na malou 
okružní křižovatku v Ostravě - Staré Bělé" viz 
příloha č. 1 předloženého materiálu

0533/ZM1418/8          .....             35

2) souhlasí
s tím, že majetek pořízený nebo technicky 
zhodnocený z prostředků záskaných z dotace 
poskytnuté na základě smlouvy uvedené v příloze č. 
1 nebude po dobu 2 let od ukončení realizae projektu zcizen dle čl. V, 
bodu 3, písm. m) smlouvy uvedené v příloze č. 1 
předloženého materiálu  
Výsledek hlasování
Přítomno: 53 Pro: 51 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nepřítomen Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nehlasoval
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro