Zasedání č. 201506 - 8. zasedání zastupitelstva města Dne 09.09.2015 15:48:32
bod č. 3. - Úprava závazných ukazatelů a rozpočtu r. 2015
(Poznámka: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0524/ZM1418/8          .....             35

1) schvaluje
úpravu závazného ukazatele

a) zvýšení neinvestičního příspěvku 
příspěvkové organizaci
Domov Magnolie o 1 966 tis.Kč
Národní divadlo moravskoslezské o 9 957 tis.Kč
Divadlo loutek Ostrava o 2 239 tis.Kč
Komorní scéna Aréna o 1 286 tis.Kč
Janáčkova filharmonie Ostrava o 1 522 tis.Kč
Knihovna města Ostravy o 155 tis.Kč
Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením o 27 730 tis.Kč
Dětské centrum Domeček o 992 tis.Kč
Středisko volného času Ostrava-Moravská Ostrava o 278 tis.Kč
Domov pro seniory Iris o 4 906 tis.Kč
Domov Korýtko o 12 569 tis.Kč
Domov Sluníčko o 9 008 tis.Kč
Domov Čujkovova o 10 838 tis.Kč
Městská nemocnice Ostrava o 4 920 tis.Kč
Domov Slunovrat o 6 162 tis.Kč
Zoologická zahrada Ostrava o 149 tis.Kč
Ostravské muzeum o 148 tis.Kč
Domov Slunečnice o 2 955 tis.Kč
Domov pro seniory Kamenec o 3 110 tis.Kč
Firemní školka o 169 tis.Kč

b) zvýšení investičního příspěvku 
příspěvkové organizaci
Domov pro seniory Iris o 53 tis.Kč
Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením o 154 tis.Kč

0524/ZM1418/8          .....             35

2) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
z v y š u j í
- daňové příjmy na pol. 1122 o 207 832 tis.Kč
- běžné výdaje na § 6409, pol. 5362 o 207 832 tis.Kč

0524/ZM1418/8          .....             35

3) ukládá
radě města realizovat schválené rozpočtové opatření

Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 30.09.2015
Výsledek hlasování
Přítomno: 53 Pro: 49 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 4
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nepřítomen Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Nehlasoval
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nehlasoval PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro