Zasedání č. 201506 - 8. zasedání zastupitelstva města Dne 09.09.2015 15:26:55
bod č. 73. - Návrh na záměr města prodat pozemek v k. ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava (lokalita ul. Petřkovická)
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0522/ZM1418/8          .....             30

1) projednalo
petici občanů Lhotky u Ostravy "Za záchranu Parku", 
umístěného na pozemku parc. č. 38/1 v k. ú. Lhotka u 
Ostravy, obec Ostrava, evidovanou pod sp. zn. PET- 4/15, ze dne 27.04.2015,
 která je přílohou č. 7 předloženého materiálu

0522/ZM1418/8          .....             30

2) souhlasí
s návrhem odpovědi petentům, prostřednictvím člena 
petičního výboru, oprávněného za petiční 
výbor jednat,
která je přílohou č. 8 předloženého materiálu

0522/ZM1418/8          .....             30

3) rozhodlo
o záměru města prodat pozemek:
- parc. č. 38/1, v k. ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava
včetně součásti (zpevněné plochy) a 
příslušenství (autobusové čekárny),
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený 
městskému obvodu Lhotka
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
Termín: neprodleně
Výsledek hlasování
Přítomno: 53 Pro: 37 Proti: 2 Zdržel se: 10 Nehlasovalo: 4
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Zdržel se Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nepřítomen Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 3)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Zdržel se RSDr. Oldřich Jakubek : Zdržel se
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nehlasoval
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Nehlasoval
JUDr. Ivan Štefek : Zdržel se
Ostravak (Pro: 0, Proti: 2, Zdržel se: 6)
MUDr. Tomáš Málek : Proti Mgr. Michal Mariánek : Zdržel se Mgr. Petr Mika : Zdržel se
Vladimír Polák : Zdržel se Ing. Břetislav Riger : Zdržel se JUDr. Lukáš Semerák : Proti
Mgr. Hana Strádalová : Zdržel se Ing. Leopold Sulovský : Zdržel se Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Nehlasoval
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro