Výsledky hlasování na zasedání č. 201505 - 7. zasedání zastupitelstva města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 01.07.2015
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 01. - Zahájení, Schválení programu 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 1. 7. 2015 49 31
(Pozn: Hlasování o návrhu Ing. Jurošky, Ph.D.)
2 02. - Určení ověřovatelů zápisu z 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 1. 7. 2015 49 47
3 03. - Zpráva ověřovatelů zápisu z 6. zasedání zastupitelstva města 49 49
4 1. - Informace o činnosti orgánů města 49 49
5 2. - Významná veřejná zakázka „Podpora veřejné dopravy“, poř. č. 119/2014, Smlouva o vybudování centrálního řízení dopravy a o poskytnutí služeb, Dodatek č. 1 49 20
(Pozn: Předkládá: Ing. Ivo Hařovský, náměstek primátora)
6 4. - Potvrzení zřizovatele příspěvkové organizace 48 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
7 3. - Dotazy, připomínky a podněty občanů 48 45
(Pozn: hlasování o zveřejňování zápisu ze sborů starostů)
8 2. - Významná veřejná zakázka „Podpora veřejné dopravy“, poř. č. 119/2014, Smlouva o vybudování centrálního řízení dopravy a o poskytnutí služeb, Dodatek č. 1 49 30
(Pozn: úprava usnesení)