Zasedání č. 201505 - 7. zasedání zastupitelstva města Dne 01.07.2015 15:31:55
bod č. 01. - Zahájení, Schválení programu 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 1. 7. 2015
(Poznámka: Hlasování o návrhu Ing. Jurošky, Ph.D.)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0506/ZM1418/7          .....             35

1) schvaluje 
program 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 1. 7. 2015 s úpravou
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 31 Proti: 0 Zdržel se: 17 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 5)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Zdržel se Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen
Ing. Ivo Furmančík : Nehlasoval Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Nepřítomen Lukáš Král : Zdržel se
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Zdržel se Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Zdržel se Petr Veselka : Zdržel se
ČSSD (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nepřítomen
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 9)
MUDr. Tomáš Málek : Zdržel se Mgr. Michal Mariánek : Zdržel se Mgr. Petr Mika : Zdržel se
Vladimír Polák : Zdržel se Ing. Břetislav Riger : Zdržel se JUDr. Lukáš Semerák : Zdržel se
Mgr. Hana Strádalová : Zdržel se Ing. Leopold Sulovský : Zdržel se Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Zdržel se
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Nepřítomen
ODS (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 3)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen Ing. František Kolařík : Zdržel se Ing. Petr Pivoda : Zdržel se
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Zdržel se