Zasedání č. 201504 - 6. zasedání zastupitelstva města Dne 10.06.2015 17:50:54
bod č. 117. - Návrh na uzavření "Smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě" v souvislosti se stavbou "Rekonstrukce vodovodu ul. Antošovická" a ostatními stavbami zahrnutými do kapitálového rozpočtu města Ostravy
(Poznámka: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0496/ZM1418/6          .....             34
1) rozhodlo
 uzavřít "Smlouvu o zřízení  služebnosti "  v souvislosti se stavbou 
"Rekonstrukce vodovodu ul. Antošovická"  mezi vlastníkem: XXXXXXX XXXXXXXXXXX 
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX XXX aoprávněným:statutární 
město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 OstravaIČO: 00845451jejímž předmětem 
bude zřízení služebnosti na části pozemku parc.č. 1163 v k.ú. Koblov, 
obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

0496/ZM1418/6          .....             34
2) rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o zřízení věcného břemene ” v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce 
vodovodu ul. Antošovická” mezi povinným: 
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
IČO: 01312774
 a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na části pozemku parc.č. 2057 v k.ú. Koblov, 
obec Ostrava dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

0496/ZM1418/6          .....             34
3) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu o zřízení  služebnosti "  v souvislosti se stavbou 
"Rekonstrukce vodovodu ul. Antošovická"  mezi vlastníkem: 
XXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X 
XXXXXX
 a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na částech 
pozemků parc.č. 1164, parc.č. 1165, parc.č. 1166 a parc.č. 1167 v k.ú. Koblov, 
obec Ostrava dle přílohy č.4 předloženého materiálu

0496/ZM1418/6          .....             34
4) rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o zřízení služebnosti umístění stavby” v souvislosti se stavbou “Cyklostezky 
- úsek Seidlerovo nábřeží, Slezskoostravský hrad - přeložky a montáž veřejného osvětlení a 
ochrana plynovodu” mezi vlastníkem:
OKK Koksovny, a.s.
se sídlem Koksární ulice 1112, 702 24 Ostrava - Přívoz
IČO: 47675829
 a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na částech pozemků parc.č.72/11 a parc.č. 3635/8 
v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

0496/ZM1418/6          .....             34
5) rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o zřízení služebnosti umístění stavby” v souvislosti se stavbou “Cyklostezky 
- úsek Seidlerovo nábřeží, Slezskoostravský hrad” mezi vlastníkem:
OKK Koksovny, a.s.
se sídlem Koksární ulice 1112, 702 24 Ostrava - Přívoz
IČO: 47675829
 a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na částech pozemků parc.č.50/8, parc.č. 50/11, 
parc.č. 72/10, parc.č. 72/11 a parc.č. 3635/8 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 
8 předloženého materiálu

0496/ZM1418/6          .....             34
6) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu o zřízení služebnosti"  v souvislosti se stavbou 
"Rekonstrukce vodovodního řadu na ul. Volná" mezi vlastníky:
XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX 
XXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na části 
pozemku  p.p.č. 344/10 v k.ú. Muglinov, obec Ostrava dle přílohy č. 10 
předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 51 Pro: 45 Proti: 0 Zdržel se: 6 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 1)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Nepřítomen Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Zdržel se Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 5)
MUDr. Tomáš Málek : Zdržel se Mgr. Michal Mariánek : Zdržel se Mgr. Petr Mika : Zdržel se
Vladimír Polák : Zdržel se Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Zdržel se Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro