Zasedání č. 201504 - 6. zasedání zastupitelstva města Dne 10.06.2015 17:50:16
bod č. 116. - Návrh na uzavření smluv o smlouvách budoucích o služebnosti a dodatků ke smlouvám v souvislosti se stavbami odboru investičního, zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy
(Poznámka: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0495/ZM1418/6          .....             34
1) rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a o právu provést stavbu” v 
souvislosti se stavbou “Doplnění VO oblast Hřivnáčova” mezi budoucím povinným Asental 
Land, s.r.o., Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 27769143
a budoucím oprávněným
statutárním město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 
předmětem je stavba veřejného osvětlení na části pozemku p.č. 166/1 v katastrálním území 
Slezská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č.2 předloženého materiálu

0495/ZM1418/6          .....             34
2) rozhodlo
uzavřít “Dodatek č. 3” ke ”Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení svěcného břemene a právu 
provést stavbu” v souvislosti se stavbou “Cyklostezka Hornopolní x Varenská, 
Hollarova” mezi budoucím povinným Moravskoslezským krajem, se sídlem ul.28.října 117, 
702 18 Ostrava, IČO: 70890692
a budoucím oprávněným
statutárním město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 
předmětem je stavba cyklostezky na částech pozemků p.č.381/3, p.č.382/2 a p.č. 382/5 v 
katastrálním území Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č.4 předloženého materiálu

0495/ZM1418/6          .....             34
3) rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou 
“Cyklotrasa M - ul. 1.máje, Sokola Tůmy” mezi budoucím povinným Stavební bytové družstvo 
Vítkovice, Daliborova 390/54, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČO: 00050806
a budoucím oprávněným
statutárním město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 
předmětem je stavba cyklostezky na části pozemku p.č.753/4 v katastrálním území Mariánské 
Hory, obec Ostrava dle přílohy č.7 předloženého materiálu

0495/ZM1418/6          .....             34
4) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a 
smlouvu o právu provést stavbu" v souvislosti se stavbou "Kanalizace Folvarek 
II.etapa" mezi budoucím povinným 
XXXXXXXJXXXX KXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXX
a budoucím oprávněným
statutárním město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, 
jejímž předmětem je stavba kanalizace na části pozemku p.č.1838/14 v 
katastrálním území Stará Bělá, obec Ostrava dle přílohy č.9 předloženého 
materiálu

0495/ZM1418/6          .....             34
5) rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti se 
stavbou “Kanalizace Folvarek II. etapa” mezi budoucím povinným 
PXXXXX VXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX 
XXXXXXXXXXXXXX
a budoucím oprávněným
statutárním město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 
předmětem je stavba kanalizace na části pozemku p.č.1838/16 v katastrálním území Stará Bělá, 
obec Ostrava dle přílohy č.11 předloženého materiálu

0495/ZM1418/6          .....             34
6) rozhodlo
uzavřít “Dodatek č. 2” ke ”Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení svěcného břemene a právu 
provést stavbu” v souvislosti se stavbou “Cyklostezka Hornopolní x Varenská, 
Hollarova” mezi budoucím povinným Dopravním podnikem Ostrava, a.s., Poděbradova 494/2, 
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO:61974757
a budoucím oprávněným
statutárním město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 
předmětem je stavba cyklostezky na částech pozemků p.č.297/26 a p.č.297/59 v katastrálním 
území Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č.13 předloženého materiálu

0495/ZM1418/6          .....             34
7) rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, Smlouvu nájemní a Smlouvu o 
právu provést stavbu” v souvislosti se stavbou “Cyklostezka Polanka nad Odrou - žel. přejezd, 
ul. K Pile” mezi vlastníkem CHOV RYB JISTEBNÍK, s.r.o., se sídlem Jistebník č.p. 393, 742 
82 Jistebník, IČO 47972181
a budoucím oprávněným
statutárním město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 
předmětem je stavba cyklostezky na části pozemku p.č.541 v katastrálním území Polanka nad 
Odrou, obec Ostrava dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

0495/ZM1418/6          .....             34
8) rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou 
“Cyklotrasa M přes Svinovské mosty” mezi vlastníkem Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se 
sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha-4, IČO: 65993390
a budoucím oprávněným
statutárním město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 
předmětem je stavba cyklostezky na částech pozemků p.č.3593/3, p.č.3593/38, p.č.3608 a 
p.č.3769/2 v katastrálním území Svinov, obec Ostrava dle přílohy č.18 předloženého materiálu

0495/ZM1418/6          .....             34
9) rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene” v souvislosti se 
stavbou “Oprava vodovodu v Proskovicích, ul. Staroveská - Ztracená” mezi budoucím 
povinným Moravskoslezským krajem, se sídlem ul. 28.října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 
70890692
a budoucím oprávněným
statutárním město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 
předmětem je stavba vodovodu na části pozemku p.č.837/3 v katastrálním území Proskovice, 
obec Ostrava dle přílohy č.20 předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 51 Pro: 51 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Nepřítomen Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro