Zasedání č. 201504 - 6. zasedání zastupitelstva města Dne 10.06.2015 17:49:34
bod č. 90. - Návrh na uzavření "Smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě" v souvislosti se stavbami zahrnutými do kapitálového rozpočtu města Ostravy
(Poznámka: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0494/ZM1418/6          .....             34
1) rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti se stavbou “Odvedení 
odpadních vod z průmyslové zóny Paskov” mezi obtíženým: 
Lesy České republiky, s.p.
se sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68
IČO: 42196451
 a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na části pozemku 3637/2 v k.ú. Slezská Ostrava, 
obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

0494/ZM1418/6          .....             34
2) rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti se stavbou “Nová 
Karolina - Prodloužená ul. Porážková I” mezi vlastníkem:
Dopravní podnik Ostrava a.s.
se sídlem: Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO: 61974757 
 a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na čásech pozemků parc.č.297/26, parc.č. 297/28 a 
parc.č. 297/59 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

0494/ZM1418/6          .....             34
3) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě"  v souvislosti se 
stavbou "Rekonstrukce VO Čihalíkova - Chleborádova" mezi vlastníky:
XXXXXX XXXXXXXX
bytem: XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXX
bytem: XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X 
XXXXXXXXXXXX 
a
oprávněným:statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na částech 
pozemků  p.p.č. 468/3 a p.č.st. 401/1 v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava dle 
přílohy č. 6 předloženého materiálu

0494/ZM1418/6          .....             34
4) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu o zřízení služebnosti"  v souvislosti se stavbou "Vodovodní 
řad ul. Zadní Padělky" mezi vlastníky:
XXXXXX XXXXXXXXXX
bytem: XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 
X XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
bytem:XXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX 
X XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX
bytem: XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX XXXX
a
oprávněným:statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na části pozemku  parc.č. 829 
v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava dle přílohy č.8 předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 51 Pro: 51 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Nepřítomen Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro