Zasedání č. 201504 - 6. zasedání zastupitelstva města Dne 10.06.2015 17:45:56
bod č. 84. - Uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy č. 1330/2013/OŽP
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0488/ZM1418/6          .....             33
1) rozhodlo
o prodloužení termínu pro použití finančních prostředků, předložení vyúčtování a vrácení 
nevyčerpaných prostředků dotace a o úpravě použití dotace poskytnuté na základě Smlouvy o 
poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy evid. č. 1330/2013/OŽP ze 
dne 10. 04. 2013 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 02. 07. 2014 s právnickou osobou Povodí Odry, 
státní podnik, se sídlem Varenská 49, 701 26 Ostrava, IČO: 70890021 dle přílohy č. 1 a 
důvodové zprávy předloženého materiálu

0488/ZM1418/6          .....             33
2) rozhodlo
o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města 
Ostravy evid. č. 1330/2013/OŽP ze dne 10. 04. 2013 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 02. 07. 2014 
s právnickou osobou: Povodí Odry, státní podnik, se sídlem Varenská 49, 701 26 Ostrava, 
IČO: 70890021 dle bodu 1) tohoto usnesení a přílohy č. 4 předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 51 Pro: 50 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nehlasoval
Ing. Miroslav Jopek : Nepřítomen Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro