Zasedání č. 201504 - 6. zasedání zastupitelstva města Dne 10.06.2015 17:45:06
bod č. 82. - 12. ročník podzimní slavnosti Třebovický koláč - environmentální doprovodný program
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0487/ZM1418/6          .....             33
1) rozhodlo
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy ve výši 
100.000 Kč právnické osobě: Slezský soubor Heleny Salichové, IČO: 45234167, se sídlem 
70800 Ostrava - Poruba, Maďarská 1453/4 na realizaci projektu “12. ročník podzimní slavnosti 
Třebovický koláč - environmentální doprovodný program” dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu a důvodové zprávy a o uzavření příslušné Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí na realizaci projektu “12. ročník 
podzimní slavnosti Třebovický koláč - environmentální doprovodný program” dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu

0487/ZM1418/6          .....             33
2) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje financování
pol. 8115, ÚZ 1030, ORJ 120 ............................... o 100 tis. Kč
- zvyšují neinvestiční transfery spolkům
§ 3792, pol. 5222, ÚZ 1030, ORJ 190 .................. o 100 tis. Kč

0487/ZM1418/6          .....             33
3) ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení
Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 30.06.2015
Výsledek hlasování
Přítomno: 51 Pro: 35 Proti: 4 Zdržel se: 11 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 2)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Nepřítomen Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Justina Kamená : Zdržel se
Ing. Vít Macháček : Nehlasoval Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Zdržel se
Ostravak (Pro: 0, Proti: 4, Zdržel se: 5)
MUDr. Tomáš Málek : Proti Mgr. Michal Mariánek : Proti Mgr. Petr Mika : Proti
Vladimír Polák : Zdržel se Ing. Břetislav Riger : Zdržel se JUDr. Lukáš Semerák : Proti
Mgr. Hana Strádalová : Zdržel se Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Zdržel se
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Zdržel se
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 4)
Ing. Vladimír Cigánek : Zdržel se Ing. František Kolařík : Zdržel se Ing. Petr Pivoda : Zdržel se
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Zdržel se