Zasedání č. 201504 - 6. zasedání zastupitelstva města Dne 10.06.2015 17:25:59
bod č. 75. - Návrh Dodatků ke smlouvám o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy v oblasti školství a úprava závazného ukazatele u školské příspěvkové organizace
(Poznámka: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0478/ZM1418/6          .....             31
1) rozhodlo
a) o změně účelu použití finančních prostředků u smlouvy o poskytnutí účelové dotace 
uzavřené s Učitelskou společnosti v Ostravě, IČO 44936699, se sídlem Mitušova 1115/8, 700 
30 Ostrava, ev. č. smlouvy 1442/2015/SVZV - projekt “70. let žijeme v míru”

b) o změně termínu použití finančních prostředků a termínu závěrečného finančního 
vypořádání u smlouvy o poskytnutí účelové dotace uzavřené s Nadačním fondem Žáci ZŠ 
Gen.Píky 13A, Ostrava, IČO 28575164, se sídlem Gen.Píky 13A/2975, 702 00 Ostrava, ev. č. 
smlouvy 0925/2015/SVZV - projekt “I want to learn, I want to get to know”

0478/ZM1418/6          .....             31
2) rozhodlo
a) o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního 
města Ostravy, ev. č. 1442/2015/SVZV, dle bodu 1) písmene a) tohoto usnesení a přílohy č. 5 
předloženého materiálu

b) o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního 
města Ostravy, ev. č. 0925/2015/SVZV, dle bodu 1) písmene b) tohoto usnesení a přílohy č. 6 
předloženého materiálu

0478/ZM1418/6          .....             31
3) schvaluje
úpravu závazného ukazatele
- zvýšení investičního příspěvku
Středisko volného času, Ostrava - Moravská Ostrava, p.o.     o 750 tis. Kč
Výsledek hlasování
Přítomno: 51 Pro: 51 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Nepřítomen Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro