Zasedání č. 201504 - 6. zasedání zastupitelstva města Dne 10.06.2015 17:25:16
bod č. 74. - Návrh na poskytnutí účelových dotací a úpravu závazných ukazatelů příspěvkovým organizacím z odvodů z loterií a jiných podobných her v oblasti sociální péče a školství
(Poznámka: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0477/ZM1418/6          .....             31

1) rozhodlo
- o poskytnutí účelových dotací v oblasti sociální péče dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
a o uzavření smluv o poskytnutí účelových dotací dle návrhu uvedeného v příloze č. 3 
předloženého materiálu
- o neposkytnutí účelových dotací v oblasti sociální péče a školství dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu z důvodů, které jsou ve vztahu k jednotlivým žadatelům uvedeny v 
téže příloze

0477/ZM1418/6          .....             31
2) schvaluje
- rozpočtové opatření, kterým se:
- snižují
běžné výdaje na § 4349, pol.5909, ÚZ 1355, ORJ 180               o 9 207 tis. Kč
- zvyšují
neinvestiční transfery
na § 4349, pol. 5212, ÚZ 1355, ORJ 180                         o  240 tis. Kč
na § 4349, pol. 5213, ÚZ 1355, ORJ 180                         o  381 tis. Kč
na § 4349, pol. 5221, ÚZ 1355, ORJ 180                         o 1 731 tis. Kč
na § 4349, pol. 5222, ÚZ 1355, ORJ 180                         o 1 107 tis. Kč
na § 4349, pol. 5223, ÚZ 1355, ORJ 180                         o 1 011 tis. Kč
investiční transfery
na § 4349, pol. 6312, ÚZ 1355, ORJ 180                         o   50 tis. Kč
na § 4349, pol. 6321, ÚZ 1355, ORJ 180                         o 2 049 tis. Kč
na § 4349, pol. 6322, ÚZ 1355, ORJ 180                         o 1 401 tis. Kč
na § 4349, pol. 6323, ÚZ 1355, ORJ 180                         o 1 237 tis. Kč
- úpravu závazného ukazatele
•	zvýšení neinvestičního příspěvku příspěvkovým organizacím v odvětví sociální péče, 
školství a zdravotnictví takto:
Středisko volného času Korunka, Ostrava – Mar. Hory, org. 81    o 2 000 tis. Kč
Středisko volného času, Ostrava – Zábřeh, org.82              o 1 180 tis. Kč
Dům dětí a mládeže, Ostrava – Poruba, org. 83                o 1 868 tis. Kč
Středisko volného času, Ostrava – Mor. Ostrava, org. 84         o 1 230 tis. Kč
Domov Sluníčko, Ostrava – Vítkovice, p.o., org. 34            o  163 tis. Kč
Čtyřlístek – centrum pro OZP Ostrava, org. 43                o 1 005 tis. Kč
Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, p.o., org. 41     o   29 tis. Kč
       Měst. nemocnice Ostrava, p. o. org. 4241                    o  283 tis. Kč
•	zvýšení investičního příspěvku příspěvkovým organizacím v odvětví sociální péče a 
školství takto:
Středisko volného času, Ostrava – Zábřeh, org. 82              o  140 tis. Kč
Dům dětí a mládeže, Ostrava – Poruba, org. 83                 o  132 tis. Kč
Středisko volného času, Ostrava – Mor. Ostrava, org. 84         o  770 tis. Kč
Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mar.Hory, p.o. org. 36           o  310 tis. Kč
Čtyřlístek – centrum pro OZP Ostrava, org. 43                 o 1 226 tis. Kč
Domov Sluníčko, Ostrava – Vítkovice, p.o., org. 34             o 1 054 tis. Kč 
      
Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, p.o., org. 35                o  532 tis. Kč
Domov Korýtko, p.o., org. 38                              o 1 017 tis. Kč
Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, p.o., org. 41      o  245 tis. Kč

0477/ZM1418/6          .....             31
3) ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení
Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 30.06.2015
Výsledek hlasování
Přítomno: 51 Pro: 50 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Nepřítomen Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Nehlasoval Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro