Zasedání č. 201504 - 6. zasedání zastupitelstva města Dne 10.06.2015 17:16:08
bod č. 63. - Návrh na schválení dodatku č. 2 ke zřizovací listině právnické osoby Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace
(Poznámka: Předkládají: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora, a Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0466/ZM1418/6          .....             30
1) rozhodlo
uzavřít dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Čtyřlístek - 
centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, se 
sídlem Hladnovská 751/119, PSČ 712 00, Ostrava - Muglinov, IČO 70631808, kterým se 
doplňuje předmět činnosti organizace a předávají k hospodaření nemovité věci, a to:
pozemky v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
parc.č. 1680  - pořizovací cena 172.000,00 Kč
parc.č. 1681  - pořizovací cena 332.800,00 Kč
parc.č. 1702  - pořizovací cena  26.400,00 Kč
parc.č. 1704/1 - pořizovací cena 396.800,00 Kč
stavba v k.ú Slezská Ostrava, obec Ostrava
budova s čp. 1346/13, rod. dům (ul. Bronzová) na pozemku parc.č. 1680 - pořizovací cena 
1.107.989,00 Kč
samostatné nemovité věci nezapisované do katastru nemovitostí
plot, sídky (ul. Bronzová) - pořizovací cena 40.494,00 Kč
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 51 Pro: 51 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Nepřítomen Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro