Zasedání č. 201504 - 6. zasedání zastupitelstva města Dne 10.06.2015 17:15:21
bod č. 113. - Žádosti o poskytnutí mimořádné neinvestiční účelové dotace organizacím TOM BVÚ - Centrum pro volný čas a pomoc mládeži, o.s. a Římskokatolická farnost Ostrava - Zábřeh
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0465/ZM1418/6          .....             30
1) rozhodlo
o poskytnutí mimořádné neinvestiční účelové dotace organizacím:

a) TOM BVÚ - Centrum pro volný čas a pomoc mládeži, o.s. se sídlem Křišťanova 1049/15, 
702 00 Ostrava - Přívoz, IČO: 44938519 ve výši 40 tis. Kč na realizaci projektu “Oslavy 70 let 
nepřetržité činnosti TOM BVÚ - Centra pro volný čas a pomoc mládeži”,

b) Římskokatolická farnost Ostrava - Zábřeh se sídlem U Zámku 914/6, 700 30 Ostrava - 
Zábřeh, IČO: 45210446 ve výši 45 tis. Kč na realizaci projektu “Benefiční běh pro Honzu”
a o uzavření smlouvy mezi statutárním městem Ostrava a výše uvedenými subjekty dle 
důvodové zprávy a přílohy č. 3 a 4 předloženého materiálu

0465/ZM1418/6          .....             30
2) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
- snižují 
neinvestiční transfery na ORJ 161 
na § 3419, pol. 5213, ÚZ 7103              o 85 tis. Kč

- zvyšují 
neinvestiční transfery na ORJ 161 
na § 3421, pol. 5222                     o 40 tis. Kč 
na § 3421, pol. 5223                     o 45 tis. Kč
 
0465/ZM1418/6          .....             30
3) ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 
T: 30.06.2015
Výsledek hlasování
Přítomno: 51 Pro: 47 Proti: 0 Zdržel se: 2 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 2)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Zdržel se
Ing. Miroslav Jopek : Nepřítomen Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Zdržel se Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Nehlasoval
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro