Zasedání č. 201504 - 6. zasedání zastupitelstva města Dne 10.06.2015 17:14:34
bod č. 112. - Žádost společnosti Geometry Global, s.r.o. o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy na realizaci akce „Česká pojišťovna Mizuno RunTour 2015“
(Poznámka: )
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0464/ZM1418/6          .....             30
1) rozhodlo
změnit přílohu č. 41 svého usnesení č. 18/ZM1418/2 ze dne 17.12.2014 tak, že v uvedené 
příloze se vypouští veškeré údaje uvedené v jejím řádku pořadové číslo 17, tj. příjemce 
dotace společnost Mather Activation, s.r.o., IČO: 25382543, se sídlem: Jankovcova 1522/53, 
Holešovice, 170 00 Praha 7 realizující akci “RunTour 2015” a další údaje ve zmíněném řádku 
dané přílohy uvedené

0464/ZM1418/6          .....             30
2) rozhodlo
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace společnosti Geometry Global, s.r.o., IČO: 25716964, 
se sídlem: Praha 7, Přívozní 2A č.p. 1064, PSČ 170 00 ve výši 200 tis. 
Kč na realizaci významné akce „Česká pojišťovna Mizuno RunTour 2015“ dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu a o uzavření smlouvy mezi statutárním městem Ostrava a výše 
uvedeným subjektem dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 51 Pro: 37 Proti: 0 Zdržel se: 14 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 1)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Zdržel se RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Nepřítomen Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 9)
MUDr. Tomáš Málek : Zdržel se Mgr. Michal Mariánek : Zdržel se Mgr. Petr Mika : Zdržel se
Vladimír Polák : Zdržel se Ing. Břetislav Riger : Zdržel se JUDr. Lukáš Semerák : Zdržel se
Mgr. Hana Strádalová : Zdržel se Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Zdržel se
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Zdržel se
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 4)
Ing. Vladimír Cigánek : Zdržel se Ing. František Kolařík : Zdržel se Ing. Petr Pivoda : Zdržel se
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Zdržel se