Zasedání č. 201504 - 6. zasedání zastupitelstva města Dne 10.06.2015 16:59:43
bod č. 111. - Návrh na poskytnutí účelových dotací z odvodů z loterií a jiných podobných her v oblasti tělovýchovy a sportu
(Poznámka: hlasování o návrhu Ing. Stuchlého)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0463/ZM1418/6          .....             30
1) rozhodlo
o poskytnutí účelových dotací z odvodů z loterií a jiných podobných her pro rok 2015 v oblasti 
sportu a tělovýchovy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s úpravou

0463/ZM1418/6          .....             30
2) rozhodlo
o neposkytnutí účelových dotací z odvodů z loterií a jiných podobných her v oblasti sportu a 
tělovýchovy pro rok 2015 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu s úpravou

0463/ZM1418/6          .....             30
3) rozhodlo
schválit rozpočtové opatření, kterým se:
- snižují 
neinvestiční transfery 
 
na § 3419, pol. 5213, ÚZ 1355, ORJ 161 o 60 000 tis. Kč 
 
- zvyšují 
neinvestiční transfery 
na § 3419, pol. 5213, ÚZ 1355, ORJ 161              o 34 500 tis. Kč 
na § 3419, pol. 5222, ÚZ 1355, ORJ 161              o  6 100 tis. Kč 
na § 3421, pol. 5222, ÚZ 1355, ORJ 161              o 15 220 tis. Kč 
na § 3421, pol. 5213, ÚZ 1355, ORJ 161              o   300 tis. Kč            

investiční transfery 
na § 3419, pol. 6313, ÚZ 1355, ORJ 161              o   200 tis. Kč 
na § 3419, pol. 6322, ÚZ 1355, ORJ 161              o  1 800 tis. Kč 
na § 3421, pol. 6322, ÚZ 1355, ORJ 161              o  1 880 tis. Kč
 
0463/ZM1418/6          .....             30 
4) rozhodlo
o uzavření smluv o poskytnutí účelových dotací mezi statutárním městem Ostrava a příjemci 
účelových dotací dle bodu 1) tohoto usnesení s úpravou a přílohy č. 3 předloženého materiálu

0463/ZM1418/6          .....             30
5) ukládá
radě města
realizovat rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení
Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 30.06.2015
Výsledek hlasování
Přítomno: 51 Pro: 40 Proti: 0 Zdržel se: 11 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 6)
JUDr. Josef Babka : Zdržel se Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Zdržel se
Ing. Miroslav Jopek : Nepřítomen Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Justina Kamená : Zdržel se
Ing. Vít Macháček : Zdržel se Yveta Sekeráková : Zdržel se Ing. Zbyněk Šebesta : Zdržel se
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 5)
MUDr. Tomáš Málek : Zdržel se Mgr. Michal Mariánek : Zdržel se Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Zdržel se JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Zdržel se
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Zdržel se
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro