Zasedání č. 201504 - 6. zasedání zastupitelstva města Dne 10.06.2015 16:49:54
bod č. 109. - Návrh na záměr města neprodat pozemek v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava, návrh na záměr města prodat pozemek v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava, návrh na svěření pozemku městskému obvodu Krásné Pole
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0461/ZM1418/6          .....             30
1) rozhodlo
o záměru města neprodat část stávajícího pozemku parc.č. 1939/9, ost. plocha, jiná plocha o 
výměře 76 m2 v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava, která je dle geometrického plánu č. 1806-
7/1012 vyhotoveného dne 14.5.2012 označena jako pozemek parc.č. 1939/9, ost. plocha, jiná 
plocha dle přílohy 1/3 předloženého materiálu

0461/ZM1418/6          .....             30
2) rozhodlo
o záměru města prodat část stávajícího pozemku parc.č. 1939/9, ost. plocha, jiná plocha o 
výměře 4 m2 v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava, která je dle geometrického plánu č. 1806-
7/1012 vyhotoveného dne 14.5.2012 označena jako pozemek parc.č. 1939/10, ost. plocha, jiná 
plocha dle přílohy č. 1/3 předloženého materiálu
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

0461/ZM1418/6          .....             30
3) rozhodlo
vyhradit si rozhodnutí označit pozemek parc.č. 2272/4 v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava, 
jakožto majetek svěřený městskému obvodu Krásné Pole, dle čl. 9 odst. 1, písm. b) Obecně 
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků

0461/ZM1418/6          .....             30
4) rozhodlo
označit pozemek parc.č. 2272/4 v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený 
městskému obvodu Krásné Pole, dle čl. 9 odst. 1, písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 
14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků
Výsledek hlasování
Přítomno: 51 Pro: 49 Proti: 0 Zdržel se: 2 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Nepřítomen Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 2)
Ing. Vladimír Cigánek : Zdržel se Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Zdržel se
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro