Zasedání č. 201504 - 6. zasedání zastupitelstva města Dne 10.06.2015 16:48:13
bod č. 107. - Návrh na záměr města prodat pozemky a části pozemků v k. ú. Poruba, obec Ostrava, svěřené městskému obvodu Poruba - lokalita Lehké průmyslové zóny v areálu Nad Porubkou -
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0459/ZM1418/6          .....             30
1) rozhodlo
o záměru města prodat níže uvedené pozemky a části pozemků v k. ú. Poruba, obec Ostrava, 
svěřené městskému obvodu Poruba, a to:
- pozemek parc. č. 2801/152 bez stavby čp. 2343
- část pozemku parc. č. 2801/1 o výměře 1388 m2, označená písmenem j a část pozemku parc. 
č. 2801/13 o výměře 358 m2, označená písmenem k, obě sloučeny dle geometrického plánu č. 
2834-115/2014 ze dne 4.12.2014 do pozemku nově označeného jako pozemek parc. č. 
2801/170 o výměře 1746 m2
společnosti LIFTCOMP a.s., IČO: 253 85 968
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

0459/ZM1418/6          .....             30
2) rozhodlo
o záměru města prodat níže uvedené pozemky a části pozemků v k. ú. Poruba, obec Ostrava, 
svěřené městskému obvodu Poruba, a to:
- pozemek parc. č. 2801/153 bez stavby čp. 2355
- pozemek parc. č. 2801/159
- pozemek parc. č. 2801/160
- pozemek parc. č. 2801/161
- pozemek parc. č. 2801/14
- pozemek parc. č. 2639/11
- pozemek parc. č. 2639/12
- část pozemku parc. č. 2639/7 o výměře 550 m2 dále označenou dle geometrického plánu č. 
2834-115/2014 ze dne 4.12.2014 jako pozemek parc. č. 2639/7
společnosti KODECAR INVEST, a.s., IČO: 278 15 561
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
Výsledek hlasování
Přítomno: 51 Pro: 37 Proti: 0 Zdržel se: 14 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 1)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Nepřítomen Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Zdržel se
Ostravak (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 9)
MUDr. Tomáš Málek : Zdržel se Mgr. Michal Mariánek : Zdržel se Mgr. Petr Mika : Zdržel se
Vladimír Polák : Zdržel se Ing. Břetislav Riger : Zdržel se JUDr. Lukáš Semerák : Zdržel se
Mgr. Hana Strádalová : Zdržel se Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Zdržel se
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Zdržel se
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 4)
Ing. Vladimír Cigánek : Zdržel se Ing. František Kolařík : Zdržel se Ing. Petr Pivoda : Zdržel se
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Zdržel se