Zasedání č. 201504 - 6. zasedání zastupitelstva města Dne 10.06.2015 16:33:14
bod č. 103. - Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Přívoz, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0455/ZM1418/6          .....             30
1) rozhodlo
o záměru města směnit nemovité věci v k.ú. Přívoz, obec Ostrava, a to:
 
- část pozemku p.p.č. 894/1, díl a), o výměře 106 m2 (nesvěřený městskému obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz) 
- část pozemku p.p.č. 895/1, díl b), o výměře 485 m2 (svěřený městskému obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz)
dle geometrického plánu č. 1918-172/2014 ze dne 11.12.2014 sloučeny a nově označeny jako 
pozemek p.p.č. 895/6

za pozemky
- část pozemku p.p.č. 157, díl a), o výměře 99 m2
- část pozemku p.p.č. 158, díl b), o výměře 35 m2
- část pozemku p.p.č. 1153, díl c), o výměře 20 m2
- část pozemku p.p.č. 1327, díl d), o výměře 14 m2

dle geometrického plánu č. 1976-3/2015 ze dne 18.2.2015 sloučeny a nově označeny jako 
pozemek p.p.č. 157/2 (všechny ve vlastnictví V-PODLAHY, s.r.o., IČO 253 74 745, sídlo 
Vsetín, Na Hrázi 1603, PSČ 75501)

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
Výsledek hlasování
Přítomno: 51 Pro: 49 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nehlasoval
Ing. Miroslav Jopek : Nepřítomen Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Justina Kamená : Nehlasoval
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro