Zasedání č. 201504 - 6. zasedání zastupitelstva města Dne 10.06.2015 16:32:24
bod č. 102. - Návrh na záměr města darovat a nedarovat pozemky v k.ú Moravská Ostrava, obec Ostrava (Komunikace II/479 Ostrava ul. Českobratrská, II. a III. stavba)
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0454/ZM1418/6          .....             30
1) rozhodlo
o záměru města darovat pozemky v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to: 
- pozemek parc. č. 1294/9
- pozemek parc. č. 3566/6 
- pozemek parc. č. 3566/11
- pozemek parc. č. 778/3
- pozemek parc. č. 4240/8
vše ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřené městskému obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz

- pozemek parc. č. 3559/8 
- pozemek parc. č. 1314/9 
- pozemek parc. č. 1318/6 
- pozemek parc. č. 1319/12
- pozemek parc. č. 1322/1 
- pozemek parc. č. 1319/11
- pozemek parc. č. 3561/11 
- pozemek parc. č. 4240/1 
- pozemek parc. č. 1902/2
- pozemek parc. č. 3565/2 
- pozemek parc. č. 3567/4 
vše ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a 
Přívoz

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

0454/ZM1418/6          .....             30
2) rozhodlo,
že město nemá záměr darovat
- pozemek parc. č. 4240/4
- pozemek parc. č. 4240/2
- pozemek parc. č. 3559/12
- pozemek parc. č. 1896/2
- pozemek parc. č. 3567/5
vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
vše ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a 
Přívoz

 


Výsledek hlasování
Přítomno: 52 Pro: 49 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nehlasoval
Ing. Miroslav Jopek : Nepřítomen Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Nehlasoval
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro