Zasedání č. 201504 - 6. zasedání zastupitelstva města Dne 10.06.2015 16:14:11
bod č. 101. - Žádost společnosti RED HOUSE DEVELOPMENT, s.r.o. o úpravu podmínek kupní smlouvy
(Poznámka: )
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0453/ZM1418/6          .....             30
1) projednalo
žádost společnosti RED HOUSE DEVELOPMENT, s.r.o., se sídlem Výstavní 1928/9, 
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 278 44 960  o úpravu podmínek kupní smlouvy a 
smlouvy o předkupním právu evid.č. 1796/2008/MJ ze dne 16.7.2008, ve znění dodatku č. 1 
evid.č. 1796D1/2013/MJ ze dne 10.7.2013, uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a RED 
HOUSE DEVELOPMENT a.s., dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

0453/ZM1418/6          .....             30
2) rozhodlo
nevyhovět žádosti společnosti RED HOUSE DEVELOPMENT, s.r.o., se sídlem Výstavní 
1928/9, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 278 44 960  o úpravu podmínek kupní 
smlouvy a smlouvy o předkupním právu evid.č. 1796/2008/MJ ze dne 16.7.2008, ve znění 
dodatku č. 1 evid.č. 1796D1/2013/MJ ze dne 10.7.2013, uzavřené mezi statutárním městem 
Ostrava a RED HOUSE DEVELOPMENT a.s., dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 52 Pro: 30 Proti: 6 Zdržel se: 15 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 0, Proti: 2, Zdržel se: 7)
JUDr. Josef Babka : Zdržel se Josef Graňák : Zdržel se RSDr. Oldřich Jakubek : Zdržel se
Ing. Miroslav Jopek : Nepřítomen Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Zdržel se Ing. Justina Kamená : Proti
Ing. Vít Macháček : Zdržel se Yveta Sekeráková : Proti Ing. Zbyněk Šebesta : Zdržel se
JUDr. Ivan Štefek : Zdržel se
Ostravak (Pro: 0, Proti: 4, Zdržel se: 4)
MUDr. Tomáš Málek : Zdržel se Mgr. Michal Mariánek : Zdržel se Mgr. Petr Mika : Proti
Vladimír Polák : Proti Ing. Břetislav Riger : Zdržel se JUDr. Lukáš Semerák : Proti
Mgr. Hana Strádalová : Proti Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Nehlasoval
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Zdržel se
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 4)
Ing. Vladimír Cigánek : Zdržel se Ing. František Kolařík : Zdržel se Ing. Petr Pivoda : Zdržel se
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Zdržel se