Zasedání č. 201504 - 6. zasedání zastupitelstva města Dne 10.06.2015 15:08:26
bod č. 62. - Žádost Ing. J.N., M.N. a Ing. H.N. o mimosoudní vyřešení sporu o určení vlastnického práva k pozemkům v k.ú. Zábřeh nad Odrou
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0451/ZM1418/6          .....             35
1) rozhodlo
nevyhovět žádosti XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXX 
XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX X XXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXX 
XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX, o mimosoudní vyřešení sporu o určení 
vlastnického práva k pozemkům p.č.st. 1671 a p.p.č. 574/22 v k.ú. Zábřeh nad 
Odrou, obec Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

0451/ZM1418/6          .....             35
2) ukládá
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru legislativního a právního 
informoval  XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXX XXX XX 
XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX 
XXXXXXXXXXXXXX X XXXX XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX 
XXXXXXXXXXXXXX o přijatém usnesení uvedeném v bodu 1) tohoto usnesení
Výsledek hlasování
Přítomno: 52 Pro: 45 Proti: 0 Zdržel se: 7 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Nepřítomen Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 5)
MUDr. Tomáš Málek : Zdržel se Mgr. Michal Mariánek : Zdržel se Mgr. Petr Mika : Zdržel se
Vladimír Polák : Zdržel se Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Zdržel se
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 2)
Ing. Vladimír Cigánek : Zdržel se Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Zdržel se
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro