Zasedání č. 201504 - 6. zasedání zastupitelstva města Dne 10.06.2015 14:18:51
bod č. 43. - Návrh na záměr města neprodat, návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava a v k.ú. Radvanice, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0432/ZM1418/6          .....             30
1) rozhodlo,
že město nemá záměr prodat nemovitou věc v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, svěřenou 
MOb Slezská Ostrava, a to: 
- pozemek parc.č. 2169

0432/ZM1418/6          .....             30
2) rozhodlo
o záměru města prodat nemovitou věc v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 
svěřenou MOb Slezská Ostrava, a to:
- pozemek parc.č. 2170/1

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

0432/ZM1418/6          .....             30
3) rozhodlo
o záměru města prodat nemovité věci, a to:
- pozemek parc.č. 4016/2
v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, nesvěřený městskému obvodu Slezská Ostrava

- část pozemku parc.č. 3216/2 nově označena jako pozemek parc.č. 3216/10 o výměře 81 m2
- část pozemku parc.č. 3216/3 nově označena jako pozemek parc.č. 3216/11 o výměře 18 m2
oba v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, svěřené městskému obvodu Radvanice a Bartovice 
(dle geometrického plánu č. 2053-47/2014 ze dne 06.09.2014, který je přílohou č. 2/3)

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

0432/ZM1418/6          .....             30
4) si vyhrazuje
rozhodnutí o prodeji nemovitých věcí v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, svěřených městskému 
obvodu Radvanice a Bartovice, uvedených v bodě 3) návrhu tohoto usnesení v souladu s čl. 7 
odst. (3) písm. b) obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statutu města Ostravy, ve znění 
pozdějších změn a doplňků
Výsledek hlasování
Přítomno: 52 Pro: 41 Proti: 0 Zdržel se: 7 Nehlasovalo: 4
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Nepřítomen Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 7)
MUDr. Tomáš Málek : Zdržel se Mgr. Michal Mariánek : Zdržel se Mgr. Petr Mika : Zdržel se
Vladimír Polák : Zdržel se Ing. Břetislav Riger : Zdržel se JUDr. Lukáš Semerák : Zdržel se
Mgr. Hana Strádalová : Zdržel se Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Nehlasoval
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Nehlasoval
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Nehlasoval Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Nehlasoval