Zasedání č. 201504 - 6. zasedání zastupitelstva města Dne 10.06.2015 13:28:00
bod č. 37. - Návrh na záměr města prodat pozemky v k.ú. Hošťálkovice, obec Ostrava a v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0426/ZM1418/6          .....             30
1) rozhodlo
o záměru města prodat pozemek:
- parc.č. 247/14 ostatní plocha, jiná plocha, v k.ú. Hošťálkovice, obec Ostrava,
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Hošťálkovice
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

0426/ZM1418/6          .....             30
2) rozhodlo
o záměru města prodat pozemek:
- parc.č. 1318/12 zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Hošťálkovice, obec Ostrava,
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Hošťálkovice
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

0426/ZM1418/6          .....             30
3) rozhodlo
o záměru města prodat pozemky:
- parc.č. 829/1 zastavěná plocha a nádvoří
- část parc.č. 829/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 48 m2, která je dle geometrického 
plánu č. 1536-284/2008 ze dne 2. 10. 2008 označena jako pozemek parc.č. 829/3,
vše v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava,
vše ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Vítkovice
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
Výsledek hlasování
Přítomno: 52 Pro: 51 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Nepřítomen Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nehlasoval
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro