Zasedání č. 201504 - 6. zasedání zastupitelstva města Dne 10.06.2015 12:03:10
bod č. 5. - Návrh zástupců do dozorčích rad obchodních společností s majetkovou účastí statutárního města Ostravy
(Poznámka: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0384/ZM1418/6          .....             35
1) navrhuje
zástupce statutárního města Ostravy do dozorčí rady obchodní společnosti Dům 
kultury města Ostravy, a.s., se sídlem 28. října 2556/124, Moravská Ostrava, 
PSČ 702 00, IČO: 47151595, a to
XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXX XX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

0384/ZM1418/6          .....             35
2) navrhuje
zástupce statutárního města Ostravy do dozorčí rady obchodní společnosti Dům 
kultury Akord Ostrava - Zábřeh, s.r.o., se sídlem Ostrava - Zábřeh, náměstí SNP 
1, PSČ 700 30, IČO: 47973145, a to
XXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX

0384/ZM1418/6          .....             35
3) navrhuje
zástupce statutárního města Ostravy do dozorčí rady obchodní společnosti DK 
POKLAD, s.r.o., se sídlem Ostrava - Poruba, M. Kopeckého 675, IČO: 47670576, a 
to
XXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXX XXXXX X XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

0384/ZM1418/6          .....             35
4) navrhuje
zástupce statutárního města Ostravy do dozorčí rady obchodní společnosti 
Dopravní podnik Ostrava a.s., se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 
702 00 Ostrava, IČO: 61974757, a to
XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX

0384/ZM1418/6          .....             35
5) navrhuje
zástupce statutárního města Ostravy do dozorčí rady obchodní společnosti 
Vědecko-technologický park Ostrava, a.s., se sídlem Technologická 372/2, 
Pustkovec, 708 00 Ostrava, IČO: 25379631, a to
XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX

0384/ZM1418/6          .....             35
6) ukládá
delegovanému zástupci statutárního města Ostravy na valné hromadě obchodní společnosti 
Vědecko-technologický park Ostrava, a.s. hlasovat dle bodu 5) tohoto usnesení
Výsledek hlasování
Přítomno: 51 Pro: 43 Proti: 0 Zdržel se: 8 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Nepřítomen Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 8)
MUDr. Tomáš Málek : Zdržel se Mgr. Michal Mariánek : Zdržel se Mgr. Petr Mika : Zdržel se
Vladimír Polák : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Zdržel se JUDr. Lukáš Semerák : Zdržel se
Mgr. Hana Strádalová : Zdržel se Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Zdržel se
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Zdržel se
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro