Zasedání č. 201503 - 5. zasedání zastupitelstva města Dne 29.04.2015 17:52:47
bod č. 126. - Návrh na udělení souhlasu Ostravské univerzitě v Ostravě s bezúplatným přenecháním nemovitých věcí do užívání Českému svazu ledního hokeje z.s.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ivo Hařovský, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)          .....            (zn. předkladatele)
0375/ZM1418/5				39
1) souhlasí
s bezúplatným přenecháním nemovitých věcí - pozemků
- parc. č. 460/46, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 5945 m2 včetně stavby parkoviště na tomto
pozemku, která je jeho součástí,
- parc. č. 472/7, ostatní plocha, zeleň o výměře 2564 m2
- parc. č. 472/10, ostatní plocha, zeleň o výměře 1300 m2
- parc. č. 472/11, ostatní plocha, zeleň o výměře 424 m2
- parc. č. 1538, ostatní plocha, jiní plocha o výměře 94 m2
- parc. č. 1539, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 17 m2
včetně všech součástí a příslušenství, vše v k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava
do užívání Českému svazu ledního hokeje z.s. v intencích dle důvodové zprávy předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 46 Pro: 42 Proti: 0 Zdržel se: 3 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Nepřítomen Jindřich Středula : Nepřítomen
Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 3)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Zdržel se Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Zdržel se Ing. Zbyněk Šebesta : Zdržel se
JUDr. Ivan Štefek : Nehlasoval
Ostravak (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Nepřítomen
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Nepřítomen Ing. Petr Pivoda : Nepřítomen
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro