Zasedání č. 201503 - 5. zasedání zastupitelstva města Dne 29.04.2015 17:51:28
bod č. 125. - Významná veřejná zakázka "Podpora veřejné dopravy", poř.č. 119/2014, návrh na uzavření Smlouvy o vybudování centrálního řízení dopravy a o poskytování služeb
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ivo Hařovský, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)          .....            (zn. předkladatele)
0374/ZM1418/5				39
1) si vyhrazuje
právo vyloučit z otevřeného řízení vyhlášeného k veřejné zakázce “Podpora veřejné dopravy” z důvodu nevyhovění testování funkčnosti nabízeného plnění ve smyslu přílohy č. 1 předloženého materiálu uchazeče, který podal nabídku pod č. 2 - ELTODO, a.s., Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4, IČ 45274517 společně s VÍTKOVICE SOLUTION a.s., Cihelní 1575/14, 702 00 Ostrava, IČ 28606582
 
2) vylučuje
z otevřeného řízení vyhlášeného k veřejné zakázce “Podpora veřejné dopravy” z důvodu nevyhovění testování funkčnosti nabízeného plnění ve smyslu přílohy č. 1 předloženého materiálu uchazeče, který podal nabídku pod č. 2 - ELTODO, a.s., Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4, IČ 45274517 společně s VÍTKOVICE SOLUTION a.s., Cihelní 1575/14, 702 00 Ostrava, IČ 28606582
 
3) si vyhrazuje
právo na základě Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek dle přílohy č. 1 předloženého materiálu o výběru nejvhodnější nabídky na realizaci akce “Podpora veřejné dopravy” dle předloženého návrhu rozhodnout o uzavření smlouvy dle bodu 7) tohoto usnesení s uchazečem, který podal svou nabídku pod poř. č. 3:
MASTER IT Technologies, a.s., Výstavní 1928/9, 702 00 Ostrava, IČ 27851931
za cenu nejvýše přípustnou 117.384.000,- Kč bez DPH 
 
4) rozhodlo
na základě Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek dle přílohy č. 1 předloženého materiálu o výběru nejvhodnější nabídky na realizaci akce “Podpora veřejné dopravy” dle předloženého návrhu o uzavření smlouvy dle bodu 7) tohoto usnesení s uchazečem, který podal svou nabídku pod poř. č. 3:
MASTER IT Technologies, a.s., Výstavní 1928/9, 702 00 Ostrava, IČ 27851931
za cenu nejvýše přípustnou 117.384.000,- Kč bez DPH 
 
5) si vyhrazuje
- právo schválit v případě poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko předfinancování projektu z úvěru EIB ve výši 142,035 mil. Kč, v tom spolufinancování ve výši 21,305 mil. Kč
 
6) schvaluje
- v případě poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko předfinancování projektu z úvěru EIB ve výši 142,035 mil. Kč, v tom spolufinancování ve výši 21,305 mil. Kč
 
7) rozhodlo
o uzavření Smlouvy o vybudování centrálního řízení dopravy a o poskytování služeb v rámci předmětné zakázky v rozsahu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
Výsledek hlasování
Přítomno: 46 Pro: 31 Proti: 0 Zdržel se: 13 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 5)
Mgr. Radim Babinec : Zdržel se doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Zdržel se Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Zdržel se
Ing. David Pfleger : Zdržel se Ladislav Rumánek : Nepřítomen Jindřich Středula : Nepřítomen
Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Zdržel se
ČSSD (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nehlasoval
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 3)
MUDr. Tomáš Málek : Zdržel se Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Zdržel se
Vladimír Polák : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Zdržel se JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Nepřítomen
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 4)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Zdržel se PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Zdržel se Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Zdržel se
Ing. Vladimír Stuchlý : Zdržel se
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Ing. Vladimír Cigánek : Zdržel se Ing. František Kolařík : Nepřítomen Ing. Petr Pivoda : Nepřítomen
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro