Zasedání č. 201503 - 5. zasedání zastupitelstva města Dne 29.04.2015 17:41:56
bod č. 86. - Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění 16. ročníku mezinárodního veletrhu CZECH RAILDAYS
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ivo Hařovský, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)          .....            (zn. předkladatele)
0373/ZM1418/5				39
1) rozhodlo
a) o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 100 tis. Kč společnosti M-PRESSE plus, s. r. o., IČO: 28959221, se sídlem: Na Petřinách 1945/55, 162 00 Praha 6 - Břevnov, na zabezpečení 16. ročníku mezinárodního železničního veletrhu CZECH RAILDAYS,
b) o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
 
2) rozhodlo
schválit rozpočtové opatření, kterým se:
s n í ž í:
ostatní záležitosti v dopravě
na § 2229, pol. 5169, ORJ 100                       o  100 tis. Kč
z v ý š í:
neinvestiční transfery
na § 2141, pol. 5213, ORJ 100                       o 100 tis. Kč
 
3) ukládá
vedoucímu odboru financí a rozpočtu realizovat schválené rozpočtové opatření
Vyřizuje:	Ing. Lukáš Jančálek,	T: 15.05.2015
vedoucí odboru financí a rozpočtu
Výsledek hlasování
Přítomno: 46 Pro: 43 Proti: 0 Zdržel se: 2 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Nepřítomen Jindřich Středula : Nepřítomen
Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 1)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Zdržel se Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nehlasoval
Ostravak (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Zdržel se JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Nepřítomen
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Nepřítomen Ing. Petr Pivoda : Nepřítomen
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro