Zasedání č. 201503 - 5. zasedání zastupitelstva města Dne 29.04.2015 17:39:11
bod č. 128. - Veřejná zakázka "Terminal Hranečník - Dodatečné stavební práce č. 1" poř.č. 076/2015
(Poznámka: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)          .....            (zn. předkladatele)
0370/ZM1418/5				34
1) rozhodlo
o uzavření dodatku č. 1 k Realizační smlouvě č. objednatele 0158/2014/OI/LPO ze dne 26.5.2014 na realizaci stavby “Revitalizace území a sanace škod vzniklých důlní činností v oblasti terminálu Hranečník” v rozsahu dle přílohy č. 2 předloženého návrhu se smluvními stranami:
REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.
se sídlem: Velká Hradební 3122/52, 400 01 Ústí nad Labem
IČO: 25041738
a
ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ
se sídlem: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
 
2) rozhodlo
o uzavření smlouvy o dílo na realizaci dodatečných stavebních prací na stavbě “Revitalizace území a sanace škod vzniklých důlní činností v oblasti terminálu Hranečník” v rozsahu dle přílohy č. 3 předloženého návrhu, s uchazečem:
REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.
se sídlem: Velká Hradební 3122/52, 400 01 Ústí nad Labem
IČO: 25041738
za cenu nejvýše přípustnou 696.771,20 Kč bez DPH,
a to za podmínky, že bude uzavřen dodatek č. 1 k Realizační smlouvě dle bodu 1) tohoto usnesení
Výsledek hlasování
Přítomno: 47 Pro: 37 Proti: 0 Zdržel se: 9 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Nepřítomen Jindřich Středula : Nepřítomen
Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nehlasoval
Ostravak (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 7)
MUDr. Tomáš Málek : Zdržel se Mgr. Michal Mariánek : Zdržel se Mgr. Petr Mika : Zdržel se
Vladimír Polák : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Zdržel se JUDr. Lukáš Semerák : Zdržel se
Mgr. Hana Strádalová : Zdržel se Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Zdržel se
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Nepřítomen
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 2)
Ing. Vladimír Cigánek : Zdržel se Ing. František Kolařík : Nepřítomen Ing. Petr Pivoda : Nepřítomen
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Zdržel se