Zasedání č. 201503 - 5. zasedání zastupitelstva města Dne 29.04.2015 17:33:29
bod č. 123. - Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace na obnovu kulturní památky v rámci Programu regenerace městských památkových zón
(Poznámka: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)          .....            (zn. předkladatele)
0367/ZM1418/5				34
1) rozhodlo
o poskytnutí neinvestiční dotace na obnovu kulturní památky oken budovy fary, která se nachází na parc. č. 430, v k.ú. Přívoz, na adrese Nám. Sv. Čecha 507/5, 702 00 Ostrava - Přívoz, v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2015 a o uzavření příslušné smlouvy s níže uvedeným subjektem dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
Římskokatolická farnost Ostrava - Přívoz, Svatopluka Čecha 507/5, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČO: 45210560
 
2) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
sníží neinvestiční transfery na
§ 3322, pol. 5229, ORJ 210          o částku      160 tis. Kč
zvýší neinvestiční transfery na
§ 3322, pol. 5223, ORJ 210          o částku      160 tis. Kč
 
3) ukládá
radě města
realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2 tohoto usnesení
Výsledek hlasování
Přítomno: 47 Pro: 38 Proti: 2 Zdržel se: 6 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Nepřítomen Jindřich Středula : Nepřítomen
Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 2, Proti: 2, Zdržel se: 5)
JUDr. Josef Babka : Zdržel se Josef Graňák : Zdržel se RSDr. Oldřich Jakubek : Zdržel se
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Proti Ing. Justina Kamená : Zdržel se
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Proti Ing. Zbyněk Šebesta : Zdržel se
JUDr. Ivan Štefek : Nehlasoval
Ostravak (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Nepřítomen
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Nepřítomen Ing. Petr Pivoda : Nepřítomen
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Zdržel se