Zasedání č. 201503 - 5. zasedání zastupitelstva města Dne 29.04.2015 17:31:11
bod č. 121. - Návrh na uzavření "Smluv o zřízení služebnosti" v souvislosti se stavbou "Cyklistická trasa O, Ostrava-Přívoz" a dalšími stavbami odboru investičního zahrnutými do kapitálového rozpočtu města Ostravy
(Poznámka: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)          .....            (zn. předkladatele)

0365/ZM1418/5				34
1) rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou “Cyklistická trasa O, Ostrava - Přívoz” mezi vlastníkem:
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO: 61974757
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na části pozemku p.p.č. 233/2 v k.ú. Přívoz, obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
 
2) rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou “Cyklistická trasa O, Ostrava - Přívoz” mezi vlastníkem:
BENZINA, s.r.o.
Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4
IČO: 60193328
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na částech pozemků p.p.č. 152/2, p.p.č. 153/4, p.p.č. 895/2 a p.č.st. 29 v k.ú. Přívoz, obec Ostrava dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
 
3) rozhodlo
uzavřít” Smlouvu o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou “Cyklostezky - úsek Slezskoostravský hrad, Hrabová” mezi vlastníkem:
VÍTKOVICE, a.s.
se sídlem: Ruská 2887/101, 703 00 Ostrava - Vítkovice
IČO: 45193070
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na částech pozemků parc.č. 408/2, parc.č. 1865/1 v k.ú. Kunčičky a na části pozemku parc.č. 744/1 v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava dle přílohy č. 6 předloženého materiálu
 
4) rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti” v souvislosti se stavbou ”Cyklostezky - úsek Sidlerovo nábřeží, Slezskoostravský hrad” mezi povinným:
Povodí Odry, státní podnik
Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO: 70890021
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na částech pozemků paec.č. 72/13, parc.č. 72/14, parc.č. 74, parc.č. 5672/3, parc.č. 5672/4, parc.č. 5980/1 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 8 předloženého materiálu
 
5) rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou “Odvedení odpadních vod z průmyslové zóny Paskov” mezi povinným:
Asental Land, s.r.o.
se sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava, Grgorova 2582/3, PSČ 702 00
IČO: 27769143
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku parc.č. 14/1 v k.ú. Kunčice nad Ostravicí a na částech pozemků parc.č. 348/1, parc.č. 348/24, parc.č. 430/3 a parc.č. 1865/2 v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava dle přílohy č. 10 předloženého materiálu
 
6) rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou “Cyklostezky - úsek Slezskoostravský hrad, Hrabová, SO 01 - Úpravy komunikací, SO 06 - Vegetační úpravy” mezi povinným:
Asental Land, s.r.o.
se sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava, Grgorova 2582/3, PSČ 702 00
IČO: 27769143
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na části pozemku parc.č. 14/1 v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava dle přílohy č. 12 předloženého materiálu
 
7) rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti se stavbou “Cyklostezky - úsek Seidlerovo nábřeží, Slezskoostravský hrad” mezi vlastníkem:
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO: 61974757
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na částech pozemků parc.č. 1211/2, parc.č. 1214a parc.č. 5670 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 14 předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 47 Pro: 45 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Nepřítomen Jindřich Středula : Nepřítomen
Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 1)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Zdržel se Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nehlasoval
Ostravak (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Nepřítomen
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Nepřítomen Ing. Petr Pivoda : Nepřítomen
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro