Zasedání č. 201503 - 5. zasedání zastupitelstva města Dne 29.04.2015 17:30:43
bod č. 120. - Návrh na uzavření smluv o smlouvách budoucích o služebnosti v souvislosti se stavbami odboru investičního, zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy
(Poznámka: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)          .....            (zn. předkladatele)
0364/ZM1418/5				34
1) rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti se stavbou “Cyklotrasa M - ul.1.máje, Sokola Tůmy” mezi vlastníkem Ing. PXXXXX MXXXXXX nar.:XXXX, bytem XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXX
a budoucím oprávněným
statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž předmětem je stavba cyklostezky na části pozemku p.p.č. 173/7 v katastrálním území Mariánské Hory, obec Ostrava, dle přílohy č.2 předloženého materiálu
 
2) rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti se stavbou “Dešťová kanalizace ul.Jahodová, Petřkovice” mezi vlastníky BXXXXXXXXX DXXXXXXX, nar.:XXXX a KXXXXX DXXXXXXXXX, nar.:XXXX, oba bytem XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXX
a budoucím oprávněným
statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž předmětem je stavba kanalizace na částech pozemků p.č. 1087, p.č. 1088 a p.č. 1090, v katastrálním území Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava dle přílohy č.4 předloženého materiálu
 
3) rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou “Cyklotrasa M - ul.1.máje, Sokola Tůmy” mezi vlastníkem MIKESKAMETAL, s.r.o., se sídlem Štolbova 2087/3, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
a budoucím oprávněným
statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž předmětem je stavba cyklostezky na části pozemku p.p.č. 172/3, v katastrálním území Mariánské Hory, obec Ostrava dle přílohy č. 6 předloženého materiálu
 
Výsledek hlasování
Přítomno: 47 Pro: 46 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Nepřítomen Jindřich Středula : Nepřítomen
Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nehlasoval
Ostravak (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Nepřítomen
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Nepřítomen Ing. Petr Pivoda : Nepřítomen
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro