Zasedání č. 201503 - 5. zasedání zastupitelstva města Dne 29.04.2015 17:23:11
bod č. 76. - Návrh na uzavření "Smluv o zřízení služebností" a "Smluv o zřízení služebností inženýrské sítě" v souvislosti se stavbou "Rekonstrukce vodovodu ul. Antošovická" a "Rekonstrukce VO Čihalíkova - Chleborádova"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)          .....            (zn. předkladatele)
0352/ZM1418/5				34
1) rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce vodovodu ul. Antošovická” mezi vlastníky:
XXXXXXXXX XXXXXXX
XXXXX XXXXXXXXX
oba bytem: XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXX X XXXXXX
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku parc.č. 1232 v k.ú. Koblov, obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
 
2) rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce vodovodu ul. Antošovická” mezi vlastníky:
XXXXXX XXXXXXXX
XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXX
bytem: XXXXX XXXXX XXXX XXX XX XXXXXXXX
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku parc.č. 1234/1 v k.ú. Koblov, obec Ostrava dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
 
3) rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce vodovodu ul. Antošovická” mezi vlastníky:
XXXX XXX XXXXXXXX,
bytem: XXX XXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX
XXXXX XXXXXXXXXX
bytem: XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku parc.č. 1244 v k.ú. Koblov, obec Ostrava dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
 
4) rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce vodovodu ul. Antošovická” mezi vlastníkem:
XXXXXXXXX XXXXX
bytem: XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX X XXXXXX
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
jejímž předmětem bude zřízení věcného břemene na části pozemku parc.č. 1149 v k.ú. Koblov, obec Ostrava dle přílohy č. 6 předloženého materiálu
 
5) rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce veřejného osvětlení Čihalíkova - Chleborádova” mezi vlastníkem:
XXXXXXX XXXXXX,
bytem: XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků p.p.č. 447/7, p.p.č. 447/1 a p.p.č. 437/1 v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava dle přílohy č. 8 předloženého materiálu
 
6) rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce VO Čihalíkova - Chleborádova” mezi vlastníky:
XXXXXX XXXXXXX
XXXXXX XXXXXXXX,
oba bytem: XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXX
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku parc.č. 447/12 v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava dle přílohy č. 9 předloženého materiálu
 
7) rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce veřejného osvětlení Čihalíkova - Chleborádova” mezi vlastníkem:
XXXXX XXXXXXX,
bytem: XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků p.p.č. 479/3, p.p.č. 479/6 a p.p.č. 479/7 v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava dle přílohy č. 10 předloženého materiálu
 
8) rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce veřejného osvětlení Čihalíkova - Chleborádova” mezi vlastníkem:
XXXXXXXX XXXXXXXXX,
bytem: XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXXXXX 
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku p.p.č. 484 v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava dle přílohy č. 11 předloženého materiálu
 
9) rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce veřejného osvětlení Čihalíkova - Chleborádova” mezi vlastníky:
XXXX XXXXXXXX,
XXXX XXXX XXXXXXXXXXXX
oba bytem: XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku p.p.č. 447/3 v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava dle přílohy č. 12 předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 47 Pro: 46 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Nepřítomen Jindřich Středula : Nepřítomen
Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nehlasoval
Ostravak (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Nepřítomen
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Nepřítomen Ing. Petr Pivoda : Nepřítomen
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro