Zasedání č. 201503 - 5. zasedání zastupitelstva města Dne 29.04.2015 17:21:59
bod č. 74. - Návrh na uzavření "Smluv o zřízení věcného břemene-služebností" v souvislosti se stavbami "Cyklostezky-úsek Slezskoostravský hrad, Hrabová", „Cyklostezky-úsek Seidlerovo nábřeží, Slezskoostravský hrad ” a "Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě" v souvislosti se stavbou "Cyklostezky-úsek Koblovský most, lávka na Kamenec"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)          .....            (zn. předkladatele)
0350/ZM1418/5				34
1) rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti” v souvislosti se stavbou “Cyklostezky - úsek Slezskoostravský hrad, Hrabová” mezi povinným:
Povodí Odry, státní podnik
se sídlem: Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO: 70890021 
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na části pozemku parc.č. 5980/1 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
 
2) rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti” v souvislosti se stavbou “Cyklostezky - úsek Slezskoostravský hrad, Hrabová” mezi povinným:
Povodí Odry, státní podnik
se sídlem: Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO: 70890021 
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na částech pozemků parc.č. 1301/1, parc.č. 1301/2, parc.č. 1301/4 a parc.č. 1304/1 v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
 
3) rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti” v souvislosti se stavbou “Cyklostezky - úsek Slezskoostravský hrad, Hrabová” mezi povinným:
Povodí Odry, státní podnik
se sídlem: Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO: 70890021 
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na částech pozemků parc.č. 1861, parc.č. 1862, parc.č. 1863 a parc.č. 1864 v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava dle přílohy č. 6 předloženého materiálu
 
4) rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti” v souvislosti se stavbou “Cyklostezky - úsek Slezskoostravský hrad, Hrabová” mezi povinným:
Povodí Odry, státní podnik
se sídlem: Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO: 70890021 
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na částech pozemků parc.č. 14/3, parc.č. 551/6 a parc.č. 551/8 v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava dle přílohy č. 8 předloženého materiálu
 
5) rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti” v souvislosti se stavbou “Cyklostezky - úsek Slezskoostravský hrad, Hrabová” mezi povinným:
Povodí Odry, státní podnik
se sídlem: Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO: 70890021 
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na části pozemku parc.č. 806/1 v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava dle přílohy č. 10 předloženého materiálu
 
6) rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti” v souvislosti se stavbou “Cyklostezky - úsek Seidlerovo nábřeží, Slezskoostravský hrad” mezi povinným:
Povodí Odry, státní podnik
se sídlem: Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO: 70890021 
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na částech pozemků parc.č. 74, parc.č. 1212/5, parc.č. 5672/3, parc.č. 5672/4 a parc.č. 5980/1 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 12 předloženého materiálu
 
7) rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti se stavbou “Cyklostezky - úsek Koblovský most, lávka na Kamenec” mezi povinným:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace,
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČO: 65993390
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na částech pozemků parc.č. 846/4, parc.č. 2055/1, parc.č. 2055/3 a parc.č. 2055/24 v k.ú. Hrušov, obec Ostrava dle přílohy č. 14 předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 47 Pro: 46 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Nepřítomen Jindřich Středula : Nepřítomen
Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nehlasoval
Ostravak (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Nepřítomen
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Nepřítomen Ing. Petr Pivoda : Nepřítomen
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro