Zasedání č. 201503 - 5. zasedání zastupitelstva města Dne 29.04.2015 17:20:49
bod č. 72. - Návrh na uzavření "Smluv o zřízení služebností" a "Smluv o zřízení věcného břemene" v souvislosti se stavbami odboru investičního zahrnutými do kapitálového rozpočtu města Ostravy
(Poznámka: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)          .....            (zn. předkladatele)
0348/ZM1418/5				34
1) rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce vodovodu ul. Antošovická” mezi vlastníkem:
XXXXXX XXXXXXX, bytem: XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXX X XXXXXXX
 a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku parc.č. 1160 v k.ú. Koblov, obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
 
2) rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce vodovodu ul. Antošovická” mezi vlastníkem:
XXX XXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXX X XXXXXXX
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku parc.č. 1234/2 v k.ú. Koblov, obec Ostrava dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
 
3) rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce vodovodu ul. Antošovická” mezi vlastníky:
XXXXX XXXXXXXX, bytem: Třešňová 1278, 735 14 Orlová - Poruba 
XXXXX XXXXXXXX, bytem: XXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků parc.č. 1158/1 a parc.č. 1158/2 v k.ú. Koblov, obec Ostrava dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
 
4) rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o zřízení věcného břemene” v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce vodovodu ul. Antošovická” mezi povinným:
Moravskoslezský kraj,
se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava
IČO: 70890692
zastoupený z pověření hejtmana kraje
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací
se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
IČO: 00095711
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava IČO: 00845451
jejímž předmětem bude zřízení věcného břemene na části pozemku parc.č. 1986/1 v k.ú. Koblov, obec Ostrava dle přílohy č. 6 předloženého materiálu
 
5) rozhodlo
uzavřít ”Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce veřejného osvětlení Čihalíkova - Chleborádova” mezi vlastníkem:
XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX,
bytem: XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku parc.č. 465/60 v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava dle přílohy č. 8 předloženého materiálu
 
6) rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce VO Čihalíkova - Chleborádova” mezi vlastníky:
XXXX XXXXXXX X
XXX XXXXXXXXX,
oba bytem: XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXX
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku parc.č. 466/10 v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava dle přílohy č. 9 předloženého materiálu
 
7) rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce VO oblast Chalupníkova - Beskydská” mezi povinným:
RPG Byty, s.r.o.
se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, PSČ 701 97
IČO: 27769127
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na pozemku parc.č. 3497 jehož součástí je budova č.p. 2002 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava dle přílohy č. 11 předloženého materiálu
 
8) rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o zřízení věcného břemene” v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce veřejného osvětlení oblast U staré elektrárny” mezi povinným:
Moravskoslezský kraj,
se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava
IČO: 70890692
zastoupený z pověření hejtmana kraje
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací
se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
IČO: 00095711
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
jejímž předmětem bude zřízení věcného břemene na částech pozemků parc.č. 5595/4, parc.č. 5595/6, parc.č. 5595/8, parc.č. 5595/16 a parc.č. 5595/17 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 13 předloženého materiálu
 
9) rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o zřízení věcného břemene” v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce vodovodu DN 200 Orlovská” mezi povinným:
Moravskoslezský kraj,
se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava
IČO: 70890692
zastoupený z pověření hejtmana kraje
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací
se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
IČO: 00095711
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
jejímž předmětem bude zřízení věcného břemene na části pozemku parc.č. 433/1 v k.ú. Muglinov, obec Ostrava dle přílohy č. 15 předloženého materiálu
 
10) rozhodlo
uzavřít “Smlouvuy o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou “ rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Zengrova - II. etapa, IO” mezi vlastníkem:
VÍTKOVICE Doprava, a.s.,
sídlo: ulice 1. Máje 3302/102A, 703 00 Ostrava - Moravská Ostrava
IČO: 25909339
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku parc.č. 1275/1 v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava dle přílohy č. 17 předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 47 Pro: 46 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Nepřítomen Jindřich Středula : Nepřítomen
Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nehlasoval
Ostravak (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Nepřítomen
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Nepřítomen Ing. Petr Pivoda : Nepřítomen
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro