Zasedání č. 201503 - 5. zasedání zastupitelstva města Dne 29.04.2015 16:53:42
bod č. 69. - Vyhodnocení soutěže o titul Ostravský dům roku 2014
(Poznámka: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)          .....            (zn. předkladatele)
0345/ZM1418/5				34
1) bere na vědomí
rozhodnutí rady města č. 00852/RM1418/14 ze dne 17. 3. 2015 o udělení:
a) titulu Ostravský dům roku 2014 spojeného s předáním bronzové plakety a s finančním
  oceněním objektu ve výši 300.000,- Kč
  Svět techniky Science and Technology centrum v Ostravě–Vítkovicích
b) Odměny spojené s finančním oceněním ve výši 150.000,- Kč objektu
  Národní superpočítačové centrum IT4Innovations v Ostravě–Porubě
 
2) rozhodlo
o rozdělení finančního ocenění investorům a autorům objektů oceněných v soutěži 
o titul Ostravský dům roku 2014 takto:
za titul Ostravský dům roku 2014
investorovi : Dolní oblast VÍTKOVICE, zájmové sdružení právnických osob 
finanční částku ve výši…………………………… ……………………………195.000,- Kč
autorovi architektonického řešení: Josef Pleskot, AP ATELIER 
finanční částku ve výši..………………………………..………………….…...105.000,- Kč
za Odměnu - v pořadí druhé vyhodnocené dílo
investorovi: VŠB - Technická univerzita Ostrava
finanční částku ve výši …………………………………………………………..97.500.- Kč
autorovi architektonického řešení: OSA projekt Ostrava s.r.o.  
finanční částku ve výši …………………………………………………………..52.500.- Kč
 
3) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
snižují
 běžné výdaje na § 3699, pol. 5901, ORJ 210 o částku 450 tis.Kč
 zvyšují
 běžné výdaje na § 3699, pol. 5213, ORJ 210 o částku 150 tis.Kč 
 běžné výdaje na § 3699, pol. 5240, ORJ 210 o částku 195 tis.Kč
 běžné výdaje na § 3699, pol. 5494, ORJ 210 o částku 105 tis.Kč
 
4) ukládá
radě města realizovat rozpočtové opatření dle bodu 3 tohoto usnesení
Výsledek hlasování
Přítomno: 47 Pro: 39 Proti: 0 Zdržel se: 6 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Nepřítomen Jindřich Středula : Nepřítomen
Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nehlasoval
Ostravak (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 6)
MUDr. Tomáš Málek : Zdržel se Mgr. Michal Mariánek : Zdržel se Mgr. Petr Mika : Zdržel se
Vladimír Polák : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Zdržel se JUDr. Lukáš Semerák : Zdržel se
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Zdržel se
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Nepřítomen
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Nepřítomen Ing. Petr Pivoda : Nepřítomen
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro