Zasedání č. 201503 - 5. zasedání zastupitelstva města Dne 29.04.2015 16:51:58
bod č. 68. - Podání ve věci zrušení obecně závazné vyhlášky č. 9/2012, ve znění vyhlášky č. 5/2013, kterou se upravuje trvalé označování psů a evidence jejich chovatelů
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)          .....            (zn. předkladatele)
0343/ZM1418/5				33
1) projednalo
podání pana xxxxx xxxxxxxxxxxxxx ze dne 23. 2. 2015, ve věci zrušení obecně závazné vyhlášky č. 9/2012, ve znění vyhlášky č. 5/2013, kterou se upravuje trvalé označování psů a evidence jejich chovatelů, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu
 
2) schvaluje
návrh odpovědi panu xxxxx xxxxxxxxxxxxxx na jeho podání ze dne 23. 2. 2015 ve věci zrušení obecně závazné vyhlášky č. 9/2012, ve znění vyhlášky č. 5/2013, kterou se upravuje trvalé označování psů a evidence jejich chovatelů, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
 
3) ukládá
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové
zaslat odpověď na podání pana xxxxx xxxxxxxxxxxxxx dle bodu 2) tohoto usnesení
Vyřizuje:	Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D.,	T: 13.05.2015
vedoucí odboru ochrany životního prostředí
Výsledek hlasování
Přítomno: 47 Pro: 40 Proti: 0 Zdržel se: 7 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Nepřítomen Jindřich Středula : Nepřítomen
Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 1)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Zdržel se RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 5)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Zdržel se Mgr. Petr Mika : Zdržel se
Vladimír Polák : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Zdržel se JUDr. Lukáš Semerák : Zdržel se
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Zdržel se
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Nepřítomen
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Ing. Vladimír Cigánek : Zdržel se Ing. František Kolařík : Nepřítomen Ing. Petr Pivoda : Nepřítomen
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro