Zasedání č. 201503 - 5. zasedání zastupitelstva města Dne 29.04.2015 16:18:01
bod č. 67. - Revitalizace zeleně II. v areálu Národní přírodní památky Landek
(Poznámka: Hlasování o návrhu předkladatele (varianta A))
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)          .....            (zn. předkladatele)
0342/ZM1418/5				33
1) rozhodlo
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy ve výši 480.000 Kč právnické osobě: VÍTKOVICE HOLDING, a.s., IČO: 25816039, se sídlem Ostrava - Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 70602 na realizaci projektu “Revitalizace zeleně II. v areálu Národní přírodní památky Landek” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a o uzavření příslušné smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu a varianty A) důvodové zprávy
 
2) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje financování
pol. 8115, ÚZ 1030, ORJ 120 .................... o 480 tis. Kč
- zvyšují neinvestiční transfery
§ 3745, pol. 5213, ÚZ 1030, ORJ 190 ....... o 480 tis. Kč
 
3) ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení
Vyřizuje:	Ing. Lukáš Jančálek,	T: 30.04.2015
vedoucí odboru financí a rozpočtu
Výsledek hlasování
Přítomno: 48 Pro: 36 Proti: 6 Zdržel se: 6 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Nepřítomen Jindřich Středula : Nepřítomen
Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 2)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Zdržel se
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Zdržel se Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 0, Proti: 6, Zdržel se: 2)
MUDr. Tomáš Málek : Proti Mgr. Michal Mariánek : Proti Mgr. Petr Mika : Zdržel se
Vladimír Polák : Zdržel se Ing. Břetislav Riger : Proti JUDr. Lukáš Semerák : Proti
Mgr. Hana Strádalová : Proti Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Proti
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Nepřítomen
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 2)
Ing. Vladimír Cigánek : Zdržel se Ing. František Kolařík : Nepřítomen Ing. Petr Pivoda : Nepřítomen
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Zdržel se