Zasedání č. 201503 - 5. zasedání zastupitelstva města Dne 29.04.2015 16:11:51
bod č. 66. - 1. ročník odborné mezinárodní konference OVZDUŠÍ BEZ HRANIC
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)          .....            (zn. předkladatele)
0341/ZM1418/5				33
1) rozhodlo
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy ve výši 50.000 Kč právnické osobě: Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s., IČO: 00576310, se sídlem Výstavní 2224/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava na realizaci 1. ročníku odborné mezinárodní konference OVZDUŠÍ BEZ HRANIC dle důvodové zprávy a o uzavření příslušné smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
 
2) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje financování
pol. 8115, ÚZ 1030, ORJ 120 ..................... o 50 tis. Kč
- zvyšují neinvestiční transfery
§ 3792, pol. 5222, ÚZ 1030, ORJ 190 ........ o 50 tis. Kč
 
3) ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení
Vyřizuje:	Ing. Lukáš Jančálek,	T: 30.04.2015
vedoucí odboru financí a rozpočtu
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)          .....            (zn. předkladatele)
0341/ZM1418/5				33
1) rozhodlo
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy ve výši 50.000 Kč právnické osobě: Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s., IČO: 00576310, se sídlem Výstavní 2224/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava na realizaci 1. ročníku odborné mezinárodní konference OVZDUŠÍ BEZ HRANIC dle důvodové zprávy a o uzavření příslušné smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
 
2) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje financování
pol. 8115, ÚZ 1030, ORJ 120 ..................... o 50 tis. Kč
- zvyšují neinvestiční transfery
§ 3792, pol. 5222, ÚZ 1030, ORJ 190 ........ o 50 tis. Kč
 
3) ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení
Vyřizuje:	Ing. Lukáš Jančálek,	T: 30.04.2015
vedoucí odboru financí a rozpočtu
Výsledek hlasování
Přítomno: 48 Pro: 34 Proti: 5 Zdržel se: 9 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Nepřítomen Jindřich Středula : Nepřítomen
Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 4)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Zdržel se Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Zdržel se Yveta Sekeráková : Zdržel se Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Zdržel se
Ostravak (Pro: 0, Proti: 5, Zdržel se: 3)
MUDr. Tomáš Málek : Zdržel se Mgr. Michal Mariánek : Proti Mgr. Petr Mika : Proti
Vladimír Polák : Zdržel se Ing. Břetislav Riger : Proti JUDr. Lukáš Semerák : Proti
Mgr. Hana Strádalová : Proti Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Zdržel se
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Nepřítomen
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 2)
Ing. Vladimír Cigánek : Zdržel se Ing. František Kolařík : Nepřítomen Ing. Petr Pivoda : Nepřítomen
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Zdržel se