Zasedání č. 201503 - 5. zasedání zastupitelstva města Dne 29.04.2015 16:07:36
bod č. 65. - Poskytnutí dotací z Fondu životního prostředí města Ostravy na provoz Záchranné stanice pro volně žijící živočichy v Bartošovicích, realizaci projektu "POZNÁVAT A CHRÁNIT" a pořádání 15. ročníku odborné konference ODPADY 21 a konference EIA/SEA 2015 a neposkytnutí dotace ČMMJ OMS Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)          .....            (zn. předkladatele)
0340/ZM1418/5				33
1) rozhodlo
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy ve výši 250.000 Kč právnické osobě: ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02, IČO: 47657901, se sídlem č.p. 146, 742 54 Bartošovice na provoz Záchranné stanice pro volně žijící živočichy v Bartošovicích dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a o uzavření příslušné smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy dle přílohy č. 6 a důvodové zprávy předloženého materiálu
 
2) rozhodlo
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy ve výši 18.000 Kč právnické osobě: ZO ČSOP ALCES, IČO: 75093081, se sídlem 70030 Ostrava - Zábřeh, Gurťjevova 1823/8 na realizaci projektu “POZNÁVAT A CHRÁNIT” dle přílohy č. 2 předloženého materiálu a o uzavření příslušné smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy dle přílohy č. 7 a důvodové zprávy předloženého materiálu
 
3) rozhodlo
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy ve výši 50.000 Kč právnické osobě: Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s., IČO: 00576310, se sídlem Výstavní 2224/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava na realizaci 15. ročníku odborné konference ODPADY 21 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu a o uzavření příslušné smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy dle přílohy č. 8 a důvodové zprávy předloženého materiálu
 
4) rozhodlo
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy ve výši 50.000 Kč právnické osobě: Regionální centrum EIA s.r.o., IČO: 47150661, se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Chelčického 533/4, PSČ 70200 na pořádání konference EIA/SEA 2015 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu a o uzavření příslušné smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy dle přílohy č. 9 a důvodové zprávy předloženého materiálu
 
5) rozhodlo
o neposkytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy v celkové výši 45.500 Kč právnické osobě: Českomoravská myslivecká jednota, o.s., okresní myslivecký spolek Ostrava, IČO: 67777511, se sídlem 70030 Ostrava - Zábřeh, Starobělská 461/103 na realizaci projektů “Příroda očima dětí”, “Mezinárodní střelecký přebor ve střelbě o okresního přeborníka”, “Výstava trofejí ulovené zvěře za rok 2014” a “Pořádání zkoušek plemen všech psů pro veřejnost” dle přílohy č. 5 a důvodové zprávy předloženého materiálu
 
6) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje financování
pol. 8115, ÚZ 1030, ORJ 120 .................... o 368 tis. Kč
- zvyšují nenivestiční transfery
§ 3741, pol. 5222, ÚZ 1030, ORJ 190 ....... o 250 tis. Kč
§ 3792, pol. 5222, ÚZ 1030, ORJ 190 ......... o 68 tis. Kč
§ 3792, pol. 5213, ÚZ 1030, ORJ 190 ......... o 50 tis. Kč

 
7) ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 6) tohoto usnesení
Vyřizuje:	Ing. Lukáš Jančálek,	T: 30.04.2015
vedoucí odboru financí a rozpočtu
Výsledek hlasování
Přítomno: 48 Pro: 46 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Nepřítomen Jindřich Středula : Nepřítomen
Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 1)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Zdržel se Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Nehlasoval JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Nepřítomen
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Nepřítomen Ing. Petr Pivoda : Nepřítomen
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro