Zasedání č. 201503 - 5. zasedání zastupitelstva města Dne 29.04.2015 16:03:59
bod č. 113. - Návrh na poskytnutí mimořádných účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 2015 v oblasti školství
(Poznámka: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)          .....            (zn. předkladatele)
0335/ZM1418/5				31
1) rozhodlo
o poskytnutí mimořádných účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 2015 v oblasti školství dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
 
2) rozhodlo
o neposkytnutí mimořádných účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 2015 v oblasti školství dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
 
3) rozhodlo
o uzavření smluv o poskytnutí účelových dotací mezi statutárním městem Ostrava a příjemci mimořádných účelových dotací dle bodu 1) tohoto usnesení a přílohy č. 3 předloženého materiálu a dle důvodové zprávy
 
4) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
zvyšují neinvestiční transfery
na § 3299, pol.5222, ORJ 140                 o 100 tis. Kč
na § 3299, pol. 5332, ORJ 140                 o 480 tis. Kč
snižují ostatní neinvestiční výdaje
na § 3299, pol. 5901, ÚZ 7107, ORJ 140         o 580 tis. Kč
 
5) ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 4 předloženého materiálu
T: 30.04.2015
 
Výsledek hlasování
Přítomno: 48 Pro: 47 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Nepřítomen Jindřich Středula : Nepřítomen
Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 1)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Zdržel se Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Nepřítomen
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Nepřítomen Ing. Petr Pivoda : Nepřítomen
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro