Zasedání č. 201503 - 5. zasedání zastupitelstva města Dne 29.04.2015 16:03:23
bod č. 112. - Návrh na poskytnutí účelových dotací Dolní oblasti VÍTKOVICE
(Poznámka: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)          .....            (zn. předkladatele)
0334/ZM1418/5				31
1) rozhodlo
a) o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy Dolní oblasti VÍTKOVICE, se sídlem Ruská 2887/101, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČO 75125285, ve výši 3 000 tis. Kč na realizaci projektu “Vzdělávací aktivity v Malém světě techniky - U6”
b) o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy Dolní oblasti VÍTKOVICE, se sídlem Ruská 2887/101, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČO 75125285, ve výši 17 950 tis. Kč na realizaci projektu “Vzdělávací aktivity ve Velkém světě techniky - Science and Technology Center - STC”
 
2) rozhodlo
o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy s příjemcem dle bodu 1a) a 1b) tohoto usnesení a přílohy č.3 předloženého materiálu
 
3) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
- snižují
neinvestiční transfery na § 3299, pol. 5229, ORJ 140     o     540 tis. Kč
- zvyšují
investiční transfery na § 3299, pol. 6329, ORJ 140       o     540 tis. Kč
 
4) ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení
Termín: 30.04.2015
 
Výsledek hlasování
Přítomno: 48 Pro: 39 Proti: 0 Zdržel se: 9 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Zdržel se
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Nepřítomen Jindřich Středula : Nepřítomen
Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 8)
MUDr. Tomáš Málek : Zdržel se Mgr. Michal Mariánek : Zdržel se Mgr. Petr Mika : Zdržel se
Vladimír Polák : Zdržel se Ing. Břetislav Riger : Zdržel se JUDr. Lukáš Semerák : Zdržel se
Mgr. Hana Strádalová : Zdržel se Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Zdržel se
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Nepřítomen
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Nepřítomen Ing. Petr Pivoda : Nepřítomen
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro