Zasedání č. 201503 - 5. zasedání zastupitelstva města Dne 29.04.2015 15:58:22
bod č. 111. - Návrh na záměr města směnit část pozemku v k. ú. Poruba-sever, svěřenou městskému obvodu
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)          .....            (zn. předkladatele)
0329/ZM1418/5				30
1) rozhodlo
o záměru města směnit:
- část pozemku parc. č. 1503/1 v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava o výměře 2932 m2 ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Poruba, která je dle geometrického plánu č. 2737-3898/2013 ze dne 29.9.2013 označena jako pozemek parc. č. 1503/149 v k. ú. Poruba - sever, obec Ostrava
za
- část pozemku parc. č. 1503/43 v k. ú. Poruba - sever, obec Ostrava o výměře 2932 m2, ve vlastnictví BONO auto a.s., IČO 14614812, se sídlem Šenov u Nového Jičína, Malostranská 579, PSČ 742 42, která je dle geometrického plánu č. 2737-3898/2013 ze dne 29.9.2013 označena jako pozemek parc. č.1503/150 v k. ú. Poruba - sever, obec Ostrava
a současně si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 
Výsledek hlasování
Přítomno: 47 Pro: 36 Proti: 7 Zdržel se: 2 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Nepřítomen Jindřich Středula : Nepřítomen
Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Nepřítomen Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 0, Proti: 7, Zdržel se: 1)
MUDr. Tomáš Málek : Proti Mgr. Michal Mariánek : Proti Mgr. Petr Mika : Proti
Vladimír Polák : Proti Ing. Břetislav Riger : Proti JUDr. Lukáš Semerák : Proti
Mgr. Hana Strádalová : Proti Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Zdržel se
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Nepřítomen
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Ing. Vladimír Cigánek : Zdržel se Ing. František Kolařík : Nepřítomen Ing. Petr Pivoda : Nepřítomen
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro