Zasedání č. 201503 - 5. zasedání zastupitelstva města Dne 29.04.2015 15:51:07
bod č. 110. - Návrh na záměr města prodat části pozemku p.p.č. 653/1 v k.ú. Solanec pod Soláněm a návrh na záměr města neprodat další pozemky v k.ú. Solanec pod Solaněm, obec Hutisko-Solanec
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)          .....            (zn. předkladatele)
0328/ZM1418/5	30
1) rozhodlo
o záměru města prodat část pozemku p.p.č. 653/1 - trvalý travní porost o výměře 7947 m2 v k.ú. Solanec pod Soláněm, obec Hutisko-Solanec, která je dle geometrického plánu č. 1061-349/2014 ze dne 15.3.2015 dále označena jako pozemek p.p.č. 653/1 - trvalý travní porost
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
 
2) rozhodlo
o záměru města prodat níže uvedené nemovité věci v k.ú. Solanec pod Soláněm, obec Hutisko-Solanec, a to:
- část pozemku p.p.č. 653/1 - trvalý travní porost o výměře 454 m2, která je dle geometrického plánu č. 1061-349/2014 ze dne 15.3.2015 nově označena jako pozemek p.p.č. 653/4 - trvalý travní porost 
- část pozemku p.p.č. 653/1 - trvalý travní porost o výměře 116 m2, která je dle geometrického plánu č. 1061-349/2014 ze dne 15.3.2015 nově označena jako pozemek p.p.č. 653/5 - trvalý travní porost 
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
 
3) rozhodlo
že město nemá záměr prodat níže uvedené nemovité věci v k.ú. Solanec pod Soláněm, obec Hutisko-Solanec, a to:
- pozemek p.p.č. 600/10
- pozemek p.p.č. 600/11
- pozemek p.p.č. 600/17
- pozemek p.p.č. 632/1
- pozemek p.p.č. 632/12
- pozemek p.p.č. 634
- pozemek p.p.č. 638/1
- pozemek p.p.č. 642/1
- pozemek p.p.č. 642/5
- pozemek p.p.č. 645/3
- pozemek p.p.č. 645/4
- pozemek p.p.č. 645/5 
- pozemek p.p.č. 657/8
- pozemek p.p.č. 657/9
- pozemek ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) p.p.č. 657/1 
Výsledek hlasování
Přítomno: 48 Pro: 39 Proti: 0 Zdržel se: 5 Nehlasovalo: 4
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Nepřítomen Jindřich Středula : Nepřítomen
Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Nehlasoval Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 5)
MUDr. Tomáš Málek : Nehlasoval Mgr. Michal Mariánek : Zdržel se Mgr. Petr Mika : Zdržel se
Vladimír Polák : Zdržel se Ing. Břetislav Riger : Zdržel se JUDr. Lukáš Semerák : Zdržel se
Mgr. Hana Strádalová : Nehlasoval Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Nepřítomen
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Nepřítomen Ing. Petr Pivoda : Nepřítomen
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro