Zasedání č. 201503 - 5. zasedání zastupitelstva města Dne 29.04.2015 15:29:12
bod č. 108. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, (lokalita integrovaný dům na ul. 30. dubna)
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)          .....            (zn. předkladatele)
0327/ZM1418/5				30
1) rozhodlo
o záměru města prodat
- jednotku č. 3130/2, jiný nebytový prostor včetně všech jejích součástí (výtahů, vč. technologie strojovny, elektronického zabezpečovacího systému, elektrické požární signalizace)
včetně spoluvlastnického podílu ve výši 3240/6046 na společných částech budovy č. p. 3130 na pozemku parc. č. 1372/28 (tyto společné části budovy zahrnují rovněž vnitřní rozvody, včetně uzavíracích ventilů, elektroinstalaci, vzduchotechniku, klimatizaci, výměníkovou stanici, včetně přívodu ostré vody z předávací stanice, přípojky kanalizace a vodovodu)
- spoluvlastnický podíl ve výši 3240/6046 na pozemku parc. č. 1372/28
- podíl ve výši 2/58 nebytové jednotky č. 3128/5, (garáž-2 parkovací stání), včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5260/808591 na společných částech domu čp. 3128 a pozemku parc. č. 1362
- pozemek parc. č. 1372/25 – zast. plocha o výměře 42 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, technická vybavenost (trafostanice)
- část pozemku parc. č. 1372/1 o výměře 675 m2, která je dle geometrického plánu č. 4988-16/2015 ze dne 26.3.2015 označena jako pozemek p.p.č. 1372/30
vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, okres Ostrava-město, nesvěřeno městskému obvodu,
(v lokalitě integrovaného domu na ul. 30. dubna 2D v Ostravě)
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 31 Proti: 3 Zdržel se: 14 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Nepřítomen Jindřich Středula : Nepřítomen
Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 1, Proti: 1, Zdržel se: 8)
JUDr. Josef Babka : Zdržel se Josef Graňák : Zdržel se RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Zdržel se Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Proti Ing. Justina Kamená : Zdržel se
Ing. Vít Macháček : Zdržel se Yveta Sekeráková : Zdržel se Ing. Zbyněk Šebesta : Zdržel se
JUDr. Ivan Štefek : Zdržel se
Ostravak (Pro: 0, Proti: 2, Zdržel se: 6)
MUDr. Tomáš Málek : Proti Mgr. Michal Mariánek : Proti Mgr. Petr Mika : Zdržel se
Vladimír Polák : Zdržel se Ing. Břetislav Riger : Zdržel se JUDr. Lukáš Semerák : Zdržel se
Mgr. Hana Strádalová : Zdržel se Ing. Leopold Sulovský : Nehlasoval Ing. Bohdan Trojak : Zdržel se
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Nepřítomen
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Nepřítomen Ing. Petr Pivoda : Nepřítomen
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro